Under årsmötet hos hässleholms Motorklubb fick många av klubbens aktiva medlemmar ta emot priser.Foto: privat

Många prisades hos Motorklubben

Hässleholm När Hässleholms Motorklubb höll sitt årsmöte utdelades en mängd priser till förtjänstfullt aktiva medlemmar.

Hässleholms Motorklubb höll årsmöte den 17 februari, dit ett 70-tal medlemmar infunnit sig.
Till mötesordförande för kvällen valdes ordinarie ordförande, C G Wilke. Efter årsmötet bjöds deltagarna på ”Magi” av magikern Viktor Gustavsson från Vinslöv, vilket var mycket uppskattat. Därefter bjöds det på landgång, kaffe och kaka.
Efter detta vidtogs kvällens avslutande prisutdelningar, till förtjänstfulla aktiva.

Klubbens hederspris tilldelades Stoffe Nilsson/Esmaralda Gyllenswärd, Ingvar & Adam Andersson, Johanm ”Kalle” Green/Mats Jönsjö, Jonas Henrysson/Camilla Olsson, Tom Tallberg/Madeleine Jonsson, Gustav Lindfors/Kevin Athley, Jimmy och Annie Möllerström, Rolf Grybb/Elias/Tobias/Lina, Peter Vestlund/Magnus Larsson, Björn Hansson/Lyn Andersson, Anders Åberg/Joakim Jönsson, Josefin Ingvarsson/Ronnie Pettersson, Viktoria Lindh/Magnus Persson, Erik Lindfors, Frida Olofsson, Karsten M Svensson, Rune & Andreas Nilsson, Mattias Lindberg, och Nisse Persson för framstående insatser inom sina respektiva sportgrenar under fjolåret.
Södra Bilsportförbundets guldmärke tilldelades Martin Baeck, silvermärke till Ulla Carlsson och bronsmärke till John Sjöö och Rose-Marie Olsson.

Slutligen delades det ”finaste” priset ut, ”Fortjenstepokalen”, som är skänkt av klubbens vänklubb i Danmark, ASK Hedeland.
Priset skall tilldelas en medlem som under året (eller åren) gjort något mycket bra för klubben. Pokalen tilldelades Anders Forsell, för sitt stora engagemang inom offroadverksamheten under många år.
Personvalen under årsmötet bjöd inte på några större förändringar i styrelsen. Ordförande C G Wilke valdes om för 23:e året. Styrelsen ser efter årsmötet ut på följande sätt: Ordförande C G Wilke, Kassör Camilla Möller, V.ordf. Morgan Green, ledamot Lasse Johnsson, sekreterare Martin Baeck, ledamot John Sjöö samt vice sekr. Lena Lönn.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...