GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Gårds­för­sälj­ning ett för stort våg­spel

Opinion Risken är att gårds­för­sälj­ning skul­le hota den grund­bult i den svens­ka so­ci­al­po­li­tiken som Sy­stem­bo­la­gets för­säljnings­mo­no­pol är.
Opinion • Publicerad 26 maj 2017 • Uppdaterad 25 november 2021

Liberalerna i Skå­ne lan­serade i sön­dags, just i in­ledningen till den ”folk­nyk­ter­hetens vec­ka” som nu­me­ra drivs istäl­let för den tra­di­tio­nella Folk­nyk­ter­hetens dag på Kris­ti him­mels­färds­dagen, ett krav på att låta Skå­ne bli för­söks­om­rå­de un­der tre år för gårds­för­sälj­ning av öl och vin.

In­gen tror väl att gårds­för­sälj­ning i sig skul­le leda till om­fattande miss­bruk av al­ko­hol. Det är inte ar­gu­mentet från dem som är tvek­samma el­ler ne­ga­tiva.

Där­emot är risken att gårds­för­sälj­ning skul­le hota den grund­bult i den svens­ka so­ci­al­po­li­tiken som Sy­stem­bo­la­gets för­säljnings­mo­no­pol är.

I Fin­land med Alko har gårds­för­sälj­ning in­fö­rts – men i myc­ket be­gränsad ska­la. Det är bara al­ko­hol­pro­dukter till­verkade av lo­kala bär som tillåts. Vin­dru­vor är knap­past lo­kala i Fin­land el­ler Sve­ri­ge. Hum­le och korn som är rå­va­ror till öl är inte bär. Så att Fin­lands gårds­för­sälj­ning inte an­mälts till EU-dom­stolen och där­för tillåt­lig­heten inte prövats – vo­lymen blir så mar­gi­nell med de be­gränsande re­glerna – gör inte den­na till be­vis på att gårds­för­sälj­ning ac­cep­teras. Och i EU är det dom­stolen som be­stämmer, oav­sett vad po­li­ti­ker i Sve­ri­ge el­ler re­ger­ings­cheferna i Rådet tyc­ker.

Så visst skul­le gårds­för­sälj­ning kun­na ha en viss po­si­tiv ef­fekt för nå­gra gårdar i Skå­ne. Men kon­se­kvenserna för hela landet om Sy­stem­bo­la­gets mo­no­pol skul­le tvingas upp­höra är be­tyd­ligt mer om­fattande.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.