GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

IT-sä­ker­heten brister och måste för­stär­kas

Opinion I Sve­ri­ge slog FRA ny­li­gen larm om att det är för lätt för obe­hö­riga att ta sig in i it-sy­stemen hos mån­ga myn­dig­heter.
Opinion • Publicerad 26 juli 2017 • Uppdaterad 25 november 2021

Cy­ber­krig­för­ing, att it-sy­stem an­grips av främ­man­de makt, av ter­ro­rister el­ler av hac­ka­re med mer oklara syf­ten, blir allt van­ligare. Hos mån­ga stat­liga myn­dig­heter lik­som hos fö­re­tag är it-sä­ker­heten allt­för då­lig.

Det mest kända ex­em­plet på oväl­kom­men cy­ber­på­ver­kan är för­stås de rys­ka för­söken att på­verka det ame­ri­kanska pre­si­dent­valet.

Flera di­gi­tala an­grepp på an­dra länder är kända, som när Ukrai­nas kraft­sta­tioner för­ra året slogs ut i flera tim­mar, san­no­likt från Ryss­land, el­ler när falska ny­heter om Qa­tar plan­terades från Förenade Arab­emi­ra­ten, vil­ket ut­löste Sau­di­ara­bi­ens med flera länders bloc­kad av Qa­tar, el­ler USA:s och Is­ra­els an­grepp på Irans kärn­krafts­an­lägg­ningar 2010.

I Sve­ri­ge slog FRA ny­li­gen larm om att det är för lätt för obe­hö­riga att ta sig in i it-sy­stemen hos mån­ga myn­dig­heter. (inte bara Trans­port­sty­rel­sen). Tio­tu­sen­tals an­grepp görs var­je må­nad och det händer att an­dra länders spi­on­or­ga­ni­sa­tioner hämtar hem in­for­ma­tion.

Ändå har an­sträng­ningarna för att för­bättra cy­ber­sä­ker­heten ökat de senaste åren. I Frank­ri­ke har an­talet per­soner som ar­betar med det­ta ökat från 100 för fem år se­dan till 3 400 nu. Nato har be­slutat att cy­ber­an­grepp ska kun­na ut­lösa pa­ra­graf fem om ge­men­samt för­svar mot an­grepp.

Cy­ber­an­grepp måste kun­na upp­täckas och be­kämpas. Mer re­surser lik­som stör­re med­ve­ten­het krävs.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.