Alliansen tänker driva frågan vidare i regionfullmäktige.

Regionen köper in dubbeldäckståg

Skåne Om tre år ska tågsträckan Helsingborg-Köpenhamn trafikeras med dubbeldäckståg.
Satsningen på 1,85 miljarder ska ge plats till fler resenärer och snabbare tåg.

På sikt kan satsningen utsträckas till Kristianstad-Hässleholm och Ystad och Trelleborg. Regionstyrelsen tog beslutet på torsdagen.
– Vi ska köpa in tolv dubbeldäckare. Dagens Öresundståg på sträckan tar 600 passagerare. Dubbeldäckarna kan ta mellan 800 och 900, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

Anledningen till satsningen är att avlasta E6:an mellan Helsingborg och Malmö.
– Det ger positiva miljöeffekter, förbättrad upplevelse för resenärerna och de större tåg kan ta marknadsandelar av biltrafiken, förklarar Anders Åkesson.
Sex Öresundståg ska säljas. Skånetrafiken räknar med att få 210 miljoner för tågen.
Sverigedemokraterna hade ett tilläggsyrkande att tågen ska ha en lägsta topphastighet på 250 km i timman, eller mer.
– Det här är en välkommen satsning. En parameter i en bra resa är en kort och konkurrenskraftig restid på västkusten, framförallt mot bilen, säger regionrådet Patrik Jönsson (SD).
Han pekar på att det i framtiden ska byggas höghastighetståg i Skåne och Västkustbanan är redan förberedd för 250 km i timman.

Alliansen yrkade på återremiss av dubbeldäckarna.
– Det låter ju bra men det är en mycket stor investering. Vi står inför mångmiljardinvesteringar i nya sjukhus i Malmö, Lund och pågående bygge i Helsingborg bland annat. Vi vill ha klarhet i hur tåginvesteringen påverkar övriga planerade investeringar. vilka ska strykas från listan? Därför ville vi skjuta upp ärendet i en månad. Det finns flera viktiga frågor om hur investeringen påverkar andra satsningar, som måste få ett svar, säger Carl-Johan Sonesson (M), regionråd i opposition.

Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) menar att satsningen är en bra investering.
– Om vi väntar kan vi inte öka resandet. Dessutom kommer återbetalningen att gå snabbt.

Dagens fråga

Har du börjat handla julklappar?

Loading ... Loading ...