Föreningar kan få ett tillskott på en miljon

Osby Ytterligare en miljon kronor kan komma att avsättas för att stödja kommunens föreningar.
Det förslaget skickar nu samhällsbyggnadsutskottet vidare till kommunstyrelsen.

Ytterligare en miljon kronor kan komma att avsättas för att stödja kommunens föreningar.
Det förslaget skickar nu samhällsbyggnadsutskottet vidare till kommunstyrelsen.

Tidigare i år togs nya riktlinjer fram vad gäller föreningsstöd i Osby kommun. Det visade sig då att många föreningar har problem att få ihop ekonomin. Det handlar om dyra lokaler, minskade medlemsantal och problem att hitta personer som har möjlighet att engagera sig ideellt.
Trots att man jobbat fram ett system som upplevs som både bättre och rättvisare har det visat sig att budgeten varit för snålt tilltagen.
Det är framför allt tre bidrag som visat sig vara underbudgeterade.

Först och främst handlar det om drift- och hyresbidrag som kan få ett tillskott på 800 000 kronor.
– Här har det visat sig att bidraget urholkats med tiden, konstaterar Tommy Augustsson (S) ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.
Drift- och hyresstödet höjdes tidigare i år med 300 000 kronor. Trots det är det flera föreningar som har märkt att pengarna inte räcker till.
De resterande 200 000 kronorna föreslås gå med halva summan var till dels projekt- och arrangemangsbidrag och dels till investeringsbidrag.
När det gäller investeringar sökte föreningarna i Osby kommun bidrag för mer än dubbelt så mycket som fanns avsatt i budgeten. Det innebar att många fick avslag på sina ansökningar.
Projekt- och arrangemangsstödet har varit ett av de mest sökta under 2017 för såväl befintliga som nya arrangemang och projekt.
Tanken är att om även denna summa ökas så möjliggör det arrangemang som inte bara gynnar de boende i kommunen. Det kan även dra hit besökare från andra kommuner.
Den aktuella miljonen finns redan med i den totala budgeten med föreslås nu gå till föreningslivet.

Ytterligare en miljon kronor kan komma att avsättas för att stödja kommunens föreningar.
Det förslaget skickar nu samhällsbyggnadsutskottet vidare till kommunstyrelsen.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×