36 personer i ett klassrum

HÄSTVEDA

36 personer vistas som mest i ett klassrum avsett för upp till 28 personer. Nu har miljökontoret reagerat på skolsituationen i Hästveda.
Problemet rör årskurs fem, som fått ett kraftigt ökat elevantal under den senaste tiden. I klassen finns 14 nyanlända elever.
Skolans rektor menar att miljökontorets kritik är berättigad men påpekar att det i alla klasser varit mycket svårt att förutse elevantalet. ”Den nuvarande situationen får ses som extrem” skriver han.
Problemet har även varit svårlöst. Bara aulan och idrottslokalerna är stora nog att kunna hysa så pass många personer som klassen består av inklusive lärare och assistenter. Att dela klassen i två har inte gått eftersom man inte lyckats rekrytera någon lärare. Därför ska nu klassen delas i två undervisningsgrupper och barnen få arbeta i olika rum.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar