Nya kameror hittar tumörer snabbare

Skåne Region Skåne ska köpa in en ny generation kameror för 100 miljoner kronor som förbättrar möjligheten att upptäcka tumörer och deras spridning tidigare.

Kamerorna, så kallade PET-PC, ger helt nya möjligheter att diagnostisera och styra behandling av cancer. Men kamerorna får även betydelse inom hjärt-kärlsjukdom, demenssjukdom och inflammatoriska sjukdomar.

De nya kamerorna är ett led i arbetet på att öka tillgängligheten inom cancervården, som ställer krav på kortare väntetider.
‑Det är viktigt att vi arbetar för en jämlik och effektiv cancervård. Varje dag är viktig, särskilt för de som undrar om de har drabbats av cancer. Satsningen på ny utrustning ger kortare undersökningstider och bättre diagnostiska bilder. Det är av stor betydelse för att korta köer och upptäcka cancer i ett tidigare skede, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Skåne köper in fem nya PET-PC-kameror till ett värde av drygt 100 miljoner kronor.
Två äldre kameror i Lund och Malmö har bytts ut. Dessutom har en nyinstallation gjorts i Malmö, vilket innebär att Malmö har fördubblat sin kapacitet. Ytterligare en kamera installeras i Lund 2018 då även Kristianstad får sin första kamera.
Helsingborg får en PET-CT kamera i samband med att ombyggnaden av nya sjukhuset är klar.
I Lund finns även en PET-CT kamera från 2011 kvar. Samtidigt som antalet kameror ökas har också en ny cyklotron, som används för att framställa spårämnen till PET undersökningarna, installerats i Lund.

– Utöver att vi ökar kapaciteten på Skånes universitetssjukhus, där lång erfarenhet finns, för vi ut den här tekniken till fler sjukhus i Skåne. Det är bra för tillgängligheten och bidrar till jämlik vård, säger regionrådet Anders Åkesson (MP) i ett pressuttalande.

Cirka 6 000 PET-CT-undersökningar genomfördes i Skåne 2016.
Åtta av tio undersökningar gäller cancerpatienter.
Behovet av PET-CT undersökningar beräknas fortsätta öka kraftigt under de kommande åren både inom cancersjukdom och i takt med att PET-CT används allt mer inom hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar som till exempel Alzheimers och inflammatoriska sjukdomar.
Digital PET-PC är en kombination av två avbildningstekniker för att förbättra bildinformationen. Dels skiktröntgen (datortomografi), där kroppens anatomi avbildas, dels funktionsundersökning med PET (Position Emission Tomography) som visar biokemiska förlopp i kroppens organ och vävnader.

De befintliga kamerorna är placerade inom Bild och funktion på Skånes universitetssjukhus, SUS. Teamen som arbetar med PET-CT består av medarbetare från flera olika specialiteter och olika yrkesområden.

Dagens fråga

Har du höststädat trädgården?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×