Foto: Helén Fingalsson

Privat eller inte det är frågan

Osby Texten Privat på den brygga som är belägen vid området Filosofen vid Osbysjön har under åren skapat irritation bland en del Osbybor.
För knappt fyra år sedan uppmanade kommunen de boende att ta bort texten. Men än idag har inget hänt.

Det har snart gått fyra år sedan den förre mark- och exploateringschefen uppmanade de boende i parhusen vid Filosofen i Osby att ta bort de utskurna bokstäverna som bildar ordet privat på den intilliggande bryggan. Beskedet från kommunen var att allemansrätten ska gälla oinskränkt på platsen.
Förutom att texten privat finns kvar, står det nu även att bryggan är uppförd 2007.
Och det var redan året efter, alltså 2008, som privatpersoner började reagera på att bryggan inte fick beträdas av vem som helst.
Men vid den tiden rådde det olika meningar om hur privat den aktuella bryggan fick vara.

– Fruktansvärt att privatpersoner ska kunna lägga beslag på stranden och naturområdet som sitt privata tillhåll, lät det från kommuninvånare som passerade och som även blev avvisade om de gick ut på bryggan.
Medlemmar i Osbysjöns fiskevårdsområde menade att det handlade om smygprivatisering av allmän mark.
Den dåvarande gatu-chefen menade däremot att det fanns ett arrendeavtal mellan kommunen och en av de boende, som bland annat innebar att en brygga fick byggas. Den förre gatuchefen konstaterade att ”bryggan var privat och det fick Osbyborna respektera”. Men i själva avtalet står inget om att att det skulle vara förbjudet för allmänheten att beträda bryggan.
Men tiden gick och kommunen gjorde till slut en kovändning som innebar att texten skulle tas bort och att inga besökare fick avvisas.
Bedömningen var nu att det stred mot allemansrätten. Att det var de boende i parhusen intill som byggt bryggan spelade i det här fallet ingen roll. Bryggan fick heller inte inhägnas eller förses med hinder.

Slutklämmen i skrivelsen löd att om de boende fortsatte att bryta mot allemansrätten så kunde arrendeavtalet komma att upphöra.
Anders Edwall som idag är fastighetschef inom Osby kommun och som dessutom är ny i organisationen säger sig inte känna till ärendet. Han lovar däremot att återkomma med uppgifter om vad som hänt och vad som gäller i dagsläget.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Vill du att Sverige lämnar EU?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×