Buss 542 ska framöver svänga av 23:an och passera inne i Stoby samhälle – om inte regeringen säger nej. Foto: Arkiv
Glenn Oredsson överklagar. Foto: Stefan Sandström/Arkiv

Bussgata i Stoby blir fråga för regeringen

STOBY En ny planerad bussgata på Sandbyvägen inne i Stoby har blivit en fråga för regeringen.
Markägaren – Skea gård – menar att effekterna för de boende inte utretts tillräckligt och dessutom går värdefull jordbruksmark förlorad.

– Så fort man tar jordbruksmark i anspråk så låter man som om det liksom inte har någon betydelse, säger Glenn Oredsson.
– Men man brukar räkna ett hektar per mjölkko och här blir det två. Det låter inte mycket men innebär trots allt 20 000 liter mindre mjölk på ett år.

Hässleholms kommun vill i samarbete med Trafikverket bygga om Sandbyvägen till en bussgata. Satsningen beräknas kosta 4,8 miljoner och kommer att innebära att buss 542 som i dag går längs riksväg 23, genom rondellen och förbi Mc Donalds istället kommer att passera genom Stoby samhälle.
De boende får närmre till busshållplatsen, men å andra sidan en ökad trafik utanför sina hus. På Sandbyvägen finns i dag ingen genomfartstrafik och med den nya busstrafiken beräknar Trafikverket att 180 fordon kommer att passera per dygn, varav hälften utgörs av tung trafik.

Glenn Oredsson och Charlotte Norrman-Oredsson på Skea gård har överklagat beslutet till regeringen och näringsdepartementet.
De anser att kommunen och Trafikverket borde ha tagit fram en alternativ lösning och nämner själva en sådan: att istället bygga en hållplats vid Stobys södra utfart, nära McDonalds. Det skulle innebära en lite längre promenad för de resande men å andra sidan att bussen går snabbare.
De pekar också på att en analys saknas av de eventuellt negativa miljöeffekter som uppkommer när cirka 40 bussar trafikerar Sandbyvägen.
– Jag vill ha mer diskussion om det här. Varför tittar man inte mer på miljön? Bullret och situationen för de boende, undrar Glenn Oredsson.

Trafikverket har hittills inte funnit skäl att ompröva sitt beslut. Där hävdar man att trafiken blir effektivare med den föreslagna lösningen och miljöbelastningen mindre.
Glenn Oredsson är inte glad över att mista en del av sin jordbruksmark. Även om bara 0,45 hektar behöver tas i anspråk för den nya vägen blir i praktiken två hektar oanvändbara.
– Jag får ersättning men jag kan inte leva på en engångssumma. Jag driver ju ett lantbruk, säger han.

Dagens fråga

Såg du första programmet av "Så mycket bättre"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×