Max Sjöklint, säkerhets- och beredskapssamordnare i Osby och Östra Göinge.

Med säkerheten som yrke

OSBY/ÖSTRA GÖINGE Osby och Östra Göinge satsar på en gemensam säkerhets- och beredskapssamordnare.
Det är Max Sjöklint, 30, som från och med 1 april har ansvar för båda kommunernas krisberedskap och säkerhetsarbete.

Max Sjöklint är uppvuxen i Löddeköpinge, men när Norra Skåne träffar honom på brandstationen i Osby säger han med ett leende:
– Det hörs väl på min dialekt att jag har tillbringat ganska många år i Småland.
Han har sju år som officer i Eksjö bakom sig.

– Jag började jobba tidigt och gjorde inte lumpen med min årskull. Jag sökte militärtjänst lite senare, berättar han.

Varför sökte du dig till det militära?
– Jag uppskattar när det är ordning, strukturer och planering. Samtidigt handlar det om att kunna improvisera när det är skarpt läge, göra vad som krävs och göra det bästa av situationer som uppstår, säger han.
Förra året flyttade han tillbaka till Skåne (Norra Åsum) – och gick i sin frus fotspår.
– Ja, min fru jobbar som säkerhets- och beredskapssamordnare i Kristianstad och jag tyckte det lät intressant. Så när den här tjänsten dök upp sökte jag den.

Den 1 januari började han i Osby och från den 1 april har han även ansvar för Östra Göinge, som de senaste åren har haft gemensam säkerhetssamordnare (Sanja Vojnikovic) med Bromölla.
– Den 1 mars påbörjar vi överlämningen i Östra Göinge och från 1 april jobbar jag för båda kommunerna.

Max Sjöklint menar att det finns en vilja i båda kommunerna att bygga upp en beredskap och jobba aktivt med säkerhetsfrågor. Variationen tilltalar honom och han ser positivt på att kunna utnyttja sin erfarenheter från sitt tidigare yrke som officer.
– Arbetsmetoderna är liknande. Handlingsplaner och rutiner är viktigt och man övar inför olika scenarier för att vara så bra förberedd som möjligt i händelse av en incident. Samtidigt som det är viktigt att kunna improvisera och lösa situationer som uppstår.
Han jobbar just nu bland annat med att uppdatera planer för nödvattenförsörjning och reservkraftförsörjning, samt fortsätta med handlingsplaner gällande våldsbejakande extremism och pågående dödligt våld.

Ser du några problem med att dela tjänsten mellan två kommuner?
– Nej, det är snarare en fördel. Då behöver kommunerna inte göra jobbet två gånger, i mångt och mycket är ju handlingsplanerna lika, säger Sjöklint.
– Det är relativt små kommuner och jag kommer att vara där jag behövs. Avstånden är ganska korta och med modern teknik är det inte så viktigt med en fast arbetsplats.

Vilka frågor gällande säkerhet är extra aktuella?
– Undersökningar visar ju att den upplevda tryggheten och den statistiska tryggheten inte stämmer överens. Invånarna känner sig inte trygga trots att det statistiskt sett inträffar ganska få incidenter. Att öka den upplevda tryggheten är en viktig punkt.
– Och så här inför valet handlar det om att skydda den demokratiska processen. Politiker och blivande politiker ska kunna känna sig trygga. Samtalsklimatet har hårdnat i och med sociala medier och man jobbar med den personliga säkerheten för politiker.

FAKTA

Namn: Max Sjöklint.

Ålder: 30.

Bor: Norra Åsum.

Familj: Frun Iréne.

Yrke: Säkerhets- och beredskapssamordnare i Osby och Östra Göinge.

Osby och Östra Göinge har tecknat avtal om en gemensam säkerhets- och beredskapssamordnare. Han har sin anställning i Osby kommun, men Östra Göinge står för halva kostnaden och arbetsinsatsen fördelas 50-50.
Samordnaren arbetar på respektive kommunstyrelses uppdrag. Uppgifterna inkluderar att se till så att kommunernas ansvar gällande åtgärder vid extraordinära situationer och höjd beredskap uppfylls. Han ska utveckla och förbättra säkerheten och krisberedskapen i kommunerna och han ingår i respektive kommuns krisledningsfunktion.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×