Sjukhusstyrelsen kan vara på väg tillbaka, om Alliansen i Region Skåne får som de vill. Arkivbild Foto: Stefan Sandström

Personal rasar mot ny omorganisering

Hässleholm Utan förvarning fick personalen på tre vårdavdelningar på sjukhuset i Hässleholm veta att de ska lås samman till två. Nu anklagas ledningen för att vara oansvarig och riskerar vården av patienter och flykt av personal.

För drygt två år sedan slogs avdelning 9, stroke och rehab, samman med avdelning 38, medicin och närsjukvård.
Åtgärden skulle vara tillfällig tills bristen på sjuksköterskor och en mer effektiv organisation hade sjösatts.
– Personalen flaggade för att det var en dålig lösning, eftersom olika patientgrupper med helt olika behov blandades. Följden blev att ett antal sjuksköterskor sa upp sig, säger en anställd på sjukhuset, som vill förbli anonym.
Trots att avdelningarna ska vara separerade så är de inte det i praktiken, eftersom personalbristen gör att de måste vandra mellan avdelningarna.

Fredag den 9 februari samlade sjukhusets nytillträdde verksamhetschef, Matti Pajaujis all berörd personal och informerade om att avdelning 37, som vårdar ortopediska patienter, ska läggas ner. Personalen ska flyttas till avdelning 9 och 38 för att skapa två nya vårdavdelningar och en samlad mottagningsverksamhet.
Konkret betyder det att en rehabavdelning skapas med 25 vårdplatser och en medicinavdelning med lika många vårdplatser skapas plus fura vårdplatser för ortopedens patienter. En samlad mottagningsverksamhet inryms i avdelning 37:s lokaler.
Planen är att omflyttningen påbörjas den 15 maj och genomförs successivt under sommaren.

Matti Pajaujis beklagar att det finns sköterskor som hotar att säga upp sig och betonar att omorganisationen inte har med sköterskebrist att göra.
– Vi vill ha en bra verksamhet med två större avdelningar nära varandra som ger större flexibilitet när behoven kräver än tre mindre avdelningar. Det blir lättare att anpassa efter behoven, bemanna verksamheten och mindre logistik. Sårbarheten minskar då vi kan hjälpa varandra vid extraordinära situationer, förklarar Matti Pajaujis.
Han har inte fått några signaler om att personal tänker säga upp sig, men hoppas att alla stannar kvar och deltar i att bygga upp något nytt.
– Förra gången avdelningarna slogs samman var en av orsakerna personalbrist. Nu är det inte det, betonar han.

Den anställde menar att förändringen bara är ett sätt för ledningen att skyla över en fortsatt personalbrist.
– Normalt blandar man inte äldre multisjuka patienter med stroke- och ortopedpatienter samt yngre. Patientgruppen är ju helt orimlig, vilket vi hela tiden har påpekat och som nu ledningen genomför utan att förankra det i facket och hos personalen.

Att samla äldre rehabpatienter med övriga rehabpatienter på en avdelning gör att träningen kan intensifieras och ökar personalens kompetens.
– På medicinavdelningen kan vi då hålla samman vården för bland annat äldre och multisjuka personer med stort vårdbehov och samtidigt utveckla personalens kompetens, förklarar Matti Pajaujis.

Efter mötet i fredags delades det ut uppsägningsavtal mellan sjuksköterskor.
– Fyra sköterskor överväger att lämna sina tjänster. Det är många med tanke på den nominellt relativ begränsade styrkan. Vi är trötta på en oansvarig ledning, som inte förankrar beslut, eller gör något förarbete som hade kunnat leda till en gemensam lösning på det som är ledningens problem. Det är dags att de börjar lyssna på oss som jobbar på golvet. Det drabbar dessutom Hässleholms sjukhus ekonomiskt då det är skattepengar som bekostar dessa dumma omorganiseringar, säger den anställde på sjukhuset.

På frågan varför ledningen inte förankrade sitt förslag hos personalen och serverade det på ett informationsmöte, förklarar Matti Pajaujis så här:
– Informationen kom hastigt, vi ville helt enkelt inte låta rykten börja spridas. Vi ville ge en samlad och bred information. Det är tråkigt att informationen inte har gått fram till alla som var med på det välbesökta mötet. Den delades även ut skriftligt.
På onsdagen inleds de första kontakterna med de berörda facken, Vårdförbundet och Kommunal.
Matti Pajaujis betonar att alla får behålla jobbet och behåller sina uppdrag som tidigare.
– Det är hur vi är organiserade och jobbar tillsammans som ändras. Antalet vårdplatser är 50 och förändras inte. Alla sjuksköterskor och undersköterskor som i dag arbetar på de berörda avdelningarna får lämna önskemål om framtida placering.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×