Vill bevara damm på Hovdala

Hässleholm

Miljönämnden är positiv till att Hässleholms Industribyggnads AB (Hibab) bibehåller Hammarmölledammen.
Nämnden anser det är bra ur natur-, kultur- och rekrationssynpunkt, men påpekar att dammkonstruktionen och övervakningen av vattennivån i dammen måste förbättras. Detta så att vattengenomträngning eller oavsiktlig tömning av dammen elimineras.
Hibab vill fortsätta driften av det kraftverk som finns vid dammen. Dels för att bibehålla de värden som finns i området och dels för att förse Hovdala slott med förnybar energi.
Miljönämnden skriver i sitt yttrande att miljön runt dammen är intressant ur många hänsyn. Dessutom är dammfästet en barriär för den invasiva arten signalkräfta som finns nedströms. Uppströms finns både flodkräfta och flodpärlmussla.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Brukar du rösta på dagens fråga?

Loading ... Loading ...