Ungdomarna på hemmet får ingen trygg och säker vård, enligt Ivo. Foto: TT BILD

Ny kritik mot hem för unga pojkar

VINSLÖV De unga killarna får inte den vård de behöver. En av dem har dessutom begått sexuella övergrepp mot en annan – utan att boendet gjort en lex Sarah-anmälan.
Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter sin senaste inspektion av Bokskogens HVB-hem och riktar än en gång allvarlig kritik mot boendet.

– I den nuvarande situationen har verksamheten inte möjlighet att ge en trygg och säker vård, slår Jenny Lindvall och Camilla Martinsson på Ivo fast.

Norra Skåne har i flera delar berättat om HVB-hemmet i Kialt utanför Vinslöv. Det har handlat om massavhopp i personalstyrkan, en allvarlig incident och kritik från såväl Arbetsmiljöverket och tillsynsmyndigheten Ivo som från anställda, anhöriga och socialsekreterare.

På måndagen meddelade Ivo sitt nya beslut, efter den senaste oanmälda inspektionen:
Bokskogens hem har inte förutsättningar för att möta de behov av vård som de inskrivna har. Inte heller kan boendet säkerställa en trygg och säker vård.
Verksamheten har fortfarande stor personalomsättning. Ändå har ansvariga återigen valt att skriva in en ungdom med omfattande vårdbehov – något som Ivo var kritiskt mot efter den förra inspektionen i november.
Det framgick inte heller någonstans hur hemmet skulle kunna hjälpa pojken.
– Huvudmannens bristande följsamhet till IVO:s rekommendationer är högst anmärkningsvärd, skriver Jenny Lindvall och Camilla Martinsson nu och konstaterar, än en gång, att det är tveksamt om ägaren följer sitt tillstånd.

Allvarliga händelser har dessutom inträffat. En av dem som nämns är att en boende misstänks ha utsatt en annan ungdom för sexuella övergrepp. En polisanmälan är gjord, konstaterar Ivo, men ingen lex Sarah-rapport. Åtgärden som vidtogs var att skriva ut den misstänkte.
Nu säger Ivo att väsentliga rutiner när det gäller att förebygga, uppmärksamma och agera vid allvarliga händelser inte är fullt utarbetade eller tillämpade. Visserligen har ägaren Linus Winterboren sedan förra inspektionen lämnat in rutiner och riktlinjer men dessa är inte kompletta, enligt Ivo:
– Det är tydligt för Ivo att verksamheten inte har rutiner för att förebygga den här typen av allvarliga händelser.

Enligt Ivo har hemmet brustit vad gäller att beakta barnets bästa, bland annat när personalen valde att inte hämta två 16-åringar som var berusade och hade begett sig in till Vinslöv. Polisen fick ingripa eftersom ett allvarligt bråk uppstod mellan ungdomarna från boendet och ungdomar från Vinslöv.
– Polisen var på väg att använda pepparspray för att få kontroll på situationen. Även polisen ringde HVB:t angående de inskrivna ungdomarna. Personalen som var i tjänst kontaktade chefsjouren som inte tyckte att de skulle hämtas, skriver Ivo och menar att det borde vara självklart att personalen hämtar ungdomar som kontaktar dem och behöver hjälp, eftersom hemmet förutom att behandla har ett ansvar som ställföreträdande föräldrar.
Slutligen nämner Ivo den bristande stabiliteten i personalgruppen som ett problem.

Ivo ställer nu en rad krav på verksamheten:
q Tillståndet ska följas när det gäller vilka barn och ungdomar som skrivs in.
q Heltäckande rutiner ska tas fram för att förebygga, uppmärksamma och agera vid självskadebeteenden, kränkningar, hot, övergrepp och våld.
q Fastställda rutiner ska användas av personalgruppen.
Senast den 14 april ska åtgärderna redovisas. Lever inte Bokskogens hem upp till kraven blir nästa steg ett hot om straffavgift.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar