Hässlehem får böta efter vattenslarv

Hässleholm Vattnet i kranen hos en av Hässlehems hyresgäster var inte tillräckligt varmt. Men istället för att åtgärda det och mäta de faktiska temperaturerna, gjorde man beräkningar och redovisade felaktiga uppgifter. Nu fälls både bolaget och den enskilda fastighetsförvaltaren för missen som kunde ha orsakat Legionella.

Det var så tidigt som i december 2014 som en hyresgäst i en av Hässlehems fastigheter i Tyringe kontaktade miljökontoret med anledning av att temperaturen på vattnet i hennes lägenhet var för låg.
Miljökontoret kontaktade Hässlehem, som i sin tur mätte vattentemperaturen i lägenheten och redovisade att den uppgick till 46,7 respektive 47,2 grader.
Om vattentemperaturen är under 50 grader i ett konstruerat vattensystem, kan det vara grogrund för Legionella.

Legionellabakterier kan i sin tur orsaka legionärssjukan, en allvarlig form av lunginflammation.
Efter att Hässlehem redovisat att vattentemperaturen var för låg, precis som hyresgästen befarat, förelade miljönämnden i februari 2015 bolaget att vidta åtgärder för att höja temperaturen samt att göra nya mätningar i fastigheten.
Men i april samma år hade fortfarande inget hänt och hyresgästen vände sig på nytt till miljökontoret. Nu fick Hässlehem ett nytt föreläggande om att vidta åtgärder, denna gång med ett vite på 25 000 kronor.
Bolaget var skyldigt att göra mätningar vid varje tappställe i fastigheten, göra två mätningar vid separata tillfällen i den aktuella hyresgästens lägenhet och att redovisa samtliga resultat till miljökontoret.
Och i juni 2015 kom det till sist en skriftlig redovisning. Hyresgästen begärde ut alla handlingar i ärendet och kontaktade övriga hyresgäster där det skulle ha gjorts mätningar. Det visade sig då att det inte hade gjorts några mätningar alls och senare framkom det att de temperaturer som Hässlehem redovisat till miljökontoret inte var uppmätta – utan endast var beräkningar utifrån temperaturen i bland annat fastighetens källare.

Den ansvariga fastighetsskötaren anser sig dock inte ha gjort något fel, utan hänvisar till att Hässlehem har ett avtal med Siemens som årligen mäter vattentemperaturen och att systemet ska varna när den understiger 50 med fem grader eller mer. Han har också berättat att han kände till problemet i hyresgästens lägenhet och att han försökt åtgärda det genom att höja vattentemperaturen i undercentralen som styr värmen.
När det gällde föreläggandet mätte han vattentemperaturen i tvättstugorna i källaren och nära undercentralen, vilket han ansåg borde ha varit tillräckligt för att få fram vattentemperaturen i lägenheterna. Han menar därför att han inte försökt försköna verkligheten.
Fastighetsförvaltaren har också berättat att han aldrig tidigare sett ett föreläggande och att han borde ha kopplat in sin chef, Hässlehems vd Stephan Persson, betydligt tidigare.
Stephan Persson å sin sida fick kännedom om ärendet först under sommaren 2015 då miljökontoret kontaktade honom.
Men fastighetsförvaltarens förklaringar duger inte, menar Hässleholms tingsrätt. Det protokoll han skickade in till miljökontoret kan enligt rätten inte tolkas på något annat sätt än att han varit inne i varje lägenhet och mätt vattentemperaturen, vilket han måste ha förstått.

Fastighetsförvaltaren döms därför av en enig tingsrätt för försvårande av miljökontroll och ska betala dagsböter på 36 000 kronor.
Bolaget Hässlehem döms till företagsböter på 75 000 kronor, eftersom brottet har begåtts inom ramen för verksamheten. Tingsrätten anser dessutom att Hässlehem inte gjort vad som krävs för att förebygga slarvet med vattenmätningarna, då det bland annat framkommit att bolaget har en otydlig struktur i sin organisation.

Norra Skåne har varit i kontakt med Hässlehems vd Stephan Persson. Han vill dock inte kommentera domen eftersom han ännu inte hunnit ta del av den.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du att det är rätt att införa tiggeriförbud?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar