Vill ha en riktig biltunnel

Hästveda

Tekniska nämnden påtalar för Trafikverket att man vill ha en riktig biltunnel i Hästveda. En biltunnel som alla andra som finns i kommunen, menar tekniska nämndens arbetsutskott men inser samtidigt att detta önskemål inte kommer att uppfyllas av Trafikverket.
Byggs det ingen riktig biltunnel vill arbetsutskottet att en separat gång- och cykeltunnel byggs.
Trafikverkets rekommendationer, efter att ha genomfört en Åtgärdsvalssstudie, är att förbättra underhållet av körbanan och att förbättra belysningen av vägporten.
Tekniska nämnden avsätter 50 000 kronor för att förbättra belysningen i vägporten.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar