Blev sammanslagningen av Sus i Lund och Malmö så bra som det var tänkt? Det vill Moderaterna ha svar på. Arkivbild

650 it-system kan nu ersättas med ett

Skåne Nu kan Region Skånes införande av ett digitalt vårdsystem påbörjas. Företaget som överklagade upphandlingen har dragit tillbaka sitt yrkande och förvaltningsrätten avskriver ärendet.

Region Skånes avtal kring Sammanhållen Digital Vårdmiljö, SDV, med Cerner Sverige kan börja gälla och blir därmed den första regionen i Sverige som tecknar avtal om ett sammanhållet IT-system för sjukvården.
– Det här är min bästa dag på jobbet och en viktig nyhet för hela sjukvården. Vi ersätter 650 olika it-system som inte kan prata med varandra med ett. Nu kan personalen i alla sjukvårdsenheter, som primärvården och sjukhusen, få all information om patienter på en och samma plats, säger regionrådet Dolores Pigretti Öhman (MP), som även är ordförande i beredningen för e-hälsa.
Projektet är en investering på 1,046 miljarder kronor, fördelade på fem år och beslutades av regionfullmäktige i september.
Avtalet med Cerner sträcker sig till 2025 med förlängningsmöjlighet till 2033.

Beslutet innebär att Region Skåne kan påbörja det mycket omfattande och långsiktiga arbetet med att byta sina föråldrade it-system till ett nytt gemensamt system. Det möjliggör en modern och patientsäker vård i Skåne.
– Det är ett efterlängtat besked. Inte minst för våra medarbetare som med det nya systemet kommer att kunna ägna mer tid åt patienter och mindre tid åt administration, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Under tiden som förvaltningsrätten har hanterat överklagandet har arbetet med införandet legat stilla.
– Vi har arbetat vidare med planeringen av införandet av systemet, som nu ska genomföras stegvis de kommande fem åren. Det nya digitala systemet betyder att de som arbetar i vården även måste arbeta på ett annat sätt än i dag. Det innebär stora förändringar i vissa rutiner. Personalen kommer att utbildas, säger Dolores Pigretti Öhman.
Sjukvårdsdirektör Alf Jönsson är glad för beskedet från förvaltningsrätten:
– I och med detta underlättas också vardagen för vårdens medarbetare, vilket ger ljus i tunneln under införandeperioden. Många av förbättringar kommer även att märkas bland våra patienter. När vi har ett och samma system för primärvården och sjukhusen ska inte patienten behöva upprepa sin historia vid varje vårdkontakt, säger Alf Jönsson regiondirektör.