Ja till höghus på Bokeberg

Hässleholm

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger ja detaljplaneförslaget för Lille Mats 2 på Bokeberg.
Förslaget innebär att det blir möjligt att bygga ett cirka 40 meter högt bostadshus intill Kaptensgatan och att bygga på befintliga Bokebergsgårdens norra del upp till cirka 23 meter.
Ulf Berggren (SD) reserverade sig mot bslutet. Han menar att ett så högt hus på platsen ”fördärvar den övergripande stadsvyn”.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...