Jour­nal­ist ett far­ligt yrke i allt­för många länder

I tis­dags kväll kom be­skedet att den re­gim­kri­tiske ryske jour­na­listen Ar­ka­dij Babtjenko hittats skjuten till döds vid sitt hem i Kiev. Han hade lämnat Ryss­land av fruk­tan för sitt liv, men flykten till Ukrai­na var allt­så inte till­räck­lig. Mör­da­rna hittade honom och dödade honom.
Han är långt ifrån den första ryska jour­na­listen som mördats på grund av sin yr­kes­verk­sam­het. Den mest kända är kan­ske Anna Po­lit­kov­ska­ja, som mördades 2006. Hon var mest känd för sin orädda rap­por­te­ring från Tje­tje­ni­en­kri­get, och san­no­likt var det bak­grunden till mordet.
Si­tua­tionen för själv­stän­diga jour­na­lister i Ryss­land har blivit allt vär­re un­der de senaste åren och våldet leder säl­lan till att för­ö­va­rna straffas.
Men det är inte bara ryska jour­na­lister som hotas och mördas. Ett av de far­ligaste länderna för jour­na­lister är nu Mexico. Hit­tills i år har fem jour­na­lister mördats. Hector Gonzalez Antonio hittades död i tis­dags i Ciu­dad Vic­to­ria, i nor­ra Mexiko ef­ter att ha varit för­svunnen någ­ra dagar.
I Af­ghan­i­stan har många jour­na­lister dödats. För en månad se­dan dog åtta jour­na­lister i ett spräng­at­ten­tat som var riktat mot just jour­na­lister. 2014 mördades Sve­ri­ges Radios re­port­er Nils Horner i Ka­bul.
65 jour­na­lister dödades un­der 2017. En av dem var den svenska jour­na­lister Kim Wall.
Hennes mör­da­re dömdes. Det är ty­värr allt­för säll­synt att jour­nal­ist­mör­da­re ställs in­för rätta.
Yng­ve Sunesson

×