Alliansledarna talar krisberedskap Foto: TT

Konkret krishantering

Alliansledarna vill se en nationell samordning av räddningsinsatser och inrätta ett nationellt säkerhetsråd under statsrådsberedningen. De har tillsammans lagt tio förslag på förändring av krishanteringen som den ser ut nu.
Kristersson och kompani trycker flera gånger på att förslaget inte är en recension av hur släckning och krishantering har skötts den här gången. Det är i grunden positivt: kanske kan man undvika att debatten landar i parti- och blockpolitik på det sättet. Det är bra att de gör ett försök att hålla diskussionen på sakfrågan.
Ökad nationell samordning för nödlägen som de senaste veckornas skogsbränder behövs. Som vi sett är det små kommuner övermäktigt att hantera, särskilt med den personalbrist som uppstår när det brinner på 22 ställen i landet samtidigt. Det har framkommit att kommunikationen mellan olika enheter inte alltid har fungerat. Att kunna fördela resurser från en central enhet blir förmodligen mer effektivt.
Man kan dock komma med reservationen att lokal räddningstjänst ofta vet mer om hurman bör prioritera på just sin plats, så det måste röra sig om ett ömsesidigt fördelaktigt samarbete.
Alliansen vill också förbättra villkoren för deltidsbrandmän. Att deras timlön har varit mycket lägre än vanliga brandmän under insatserna har gett upphov till missnöje. Om man ska locka fler personer till att bli deltidsbrandmän är det bra att se över det systemet. Lööf påpekar att a-kassan har verkat hämmande på möjligheten att vara deltidsbrandman. Det överraskar inte. A-kassan har urartat till en märklig mekanism för att hämma arbetssökandes möjligheter att förbättra sitt cv eller att försörja sig via flera olika inkomstkällor samtidigt.
Alliansen vill se fler deltidsbrandmän och fler rekryterade inom hemvärnet, som ska få en större roll i krissituationer. Förhoppningsvis ska det inte vara kris så ofta att det inte går att lösa många problem med deltidsanställda, eller i några fall väl utbildade frivilliga, även om systemets hållfasthet inte kan hänga på frivilliga.
De vill också se Försvarets roll utökad och förtydligad, vilket behövs. Försvaret har en massa användbar kompetens som behövs i kris. Deras insats ska inte behöva föregås av debatt om vad de får och inte får göra. Det finns ingen anledning att låta Försvarsmakten sitta på händerna.
En intressant idé är att låta lokala flygklubbar patrullera runt skogsområden för att kunna upptäcka skogsbränder i ett tidigt skede. Det vore ett konstruktivt sätt att använda befintlig kompetens och samtidigt ge flygentusiaster ett givande och viktigt uppdrag.
Det finns en hel del konkret i förslagen, där en viss aktör redan tilldelas ett visst uppdrag. Regeringen har vill köpa in fler brandslangar, vilket också är synnerligen konkret. 2014 rann det konkreta ut i ett antal (självklart dyra) utredningar. Att det inte var rätt väg att gå såg vi i årets brandkris.
Ett effektivt långsiktigt klimatarbete är en förutsättning för att begränsa skador på lång sikt, sade Ulf Kristersson under presskonferensen. Det är ett välkommet besked. Då kan vi kanske se fram emot en faktisk klimatpolitik från Moderaterna i framtiden. Den de har i nuläget släcker inga bränder och sänker inga globala temperaturer.
Det är bra om alliansen börjar ta klimatpolitiken på allvar. Den har varit styvmoderligt behandlad i samarbetet. Om alliansen vill tas på allvar som krishanterare kan det inte bara var Centerpartiet som vill prata klimat. Förhoppningsvis leder diskussionen kring krishantering till slutsatsen att alliansen måste prioritera klimatfrågan. Martina Jarminder

×