Män måste få prata om hur de mår

Unga män löper dubbelt så stor risk att ta sitt liv som unga kvinnor. Män är generellt sett överrepresenterade i självmordsstatistiken och två av tre självmord begås av en man.
Problemet ligger i att män inte kan hantera det psykiska lidandet på samma sätt som kvinnor. Professorn i suicidologi Danuta Wasserman säger att problematiken försvåras av att män inte är bra på att kommunicera kring ”mjuka frågor”. Kvinnor är vana vid att kommunicera kring hur de mår, män är det inte. Män har också svårare för att erkänna att de behöver hjälp och försöker ofta självmedicinera med alkohol eller droger, vilket kan förvärra problemet. De har också en tendens att avsluta eventuell behandling i förtid, innan den fått effekt. Danuta Wasserman menar att den traditionella mansrollen med förakt för svaghet bidrar till detta. Hon hänvisar också till ett intressant forskningsresultat: män under 29 är mindre stresståliga än kvinnor. Därför kan det gå illa om de hamnar under press.
Det finns inget enkelt botemedel på problemet med att förväntningarna på män skapar dålig psykisk hälsa. Men stigmat kring att söka hjälp måste bekämpas. Det är inte rimligt att unga män ska behöva dö hellre än att uppmuntras att söka vård och hjälp från samhället på grund av gammalmodiga machoideal. Män måste uppmuntras att tala med andra och med varandra om sin psykiska hälsa.

×