Eva Ohlstenius är ny utvecklingsstrateg på tillväxtavdelningen i Hässleholms kommun och vill se fler möten mellan företagare och politiker.8Foto: Bella Bryngelson

Samarbete ska lyfta kommunen

Hässleholm Som ny utvecklingsstrateg i kommunen vill Eva Ohlstenius se samarbete över gränserna, såväl geografiskt som politiskt, för att främja näringslivet i kommunen.
– Vi måste komma upp ur våra skyttegravar, menar hon.

Tillsammans med tillväxtchefen Stefan Larsson ska Eva Ohlstenius titta på utvecklingspotentialen för Hässleholms kommun.
– Uppdraget handlar om att se vilken utvecklingsstrategi vi kan ha när det gäller Hässleholm som geografisk plats, säger Eva Ohlstenius och vill vara tydlig med att hon menar hela kommunen Hässleholm med alla dess tätorter och landsbygd.
– Det är en fantastisk styrka i att vi har både landsbygd och stad. Vi måste hitta gemenskapen i det.

Gemenskap, samarbete, attraktionskraft för företag och ett tydlig ledarskap är viktiga ingredienser för att utveckla Hässleholms näringsliv, menar Eva Ohlstenius. Särskilt samarbete över gränserna vill hon förbättra, något som också är en utmaning.
– Det kan handla om gränser inom kommunen, mellan olika kommuner, politiska gränser eller gränser mellan invånare och företagare och kommunen.

Eva Ohlstenius menar att gränserna kan luckras upp om inblandade ”släpper sargen och kommer in i matchen”, som hon uttrycker det.
Det är ännu inte helt klart hur samarbeten över gränserna konkret kommer se ut, utan det menar Eva Ohlstenius ska arbetas fram gemensamt, men hon nämner olika plattformar och konstellationer och en idé om en tankesmedja som exempel. Den befintliga frukostklubb som kommunen håller i för företagare och beslutsfattare kan komma att utvecklas vidare på ett eller annat sätt.
– Jag vill se politiker med mod och företagare med starka åsikter mötas.
Hässleholm var hennes hemstad under uppväxten, en stad hon på många sätt tror är sig lik.
– Min bild av Hässleholm lades redan när jag växte upp, och den bilden har snarare stärkts än förändrats, säger hon.

Bland annat såg och ser hon Hässleholms geografiska plats som en av kommunens stora styrkor.
– Vi måste nyttja att vi har en stark kultur och tradition av att vara ett stationsnav, säger hon.
Som tidigare vd för organisationerna Connect Sverige i region syd och vd för Företagarna i region syd får det antas att 52-åriga Eva Ohlstenius är van vid att arbeta med visioner.
– Jag tycker Hässleholm saknar en tydlig vision. Om man har det så skapar man en bild av vad Hässleholm är och hur man vill att det ska vara. Det behövs en gemensam bild, säger hon.

Är det ens möjligt att skapa en gemensam bild för alla?
– Ja, det tror jag. Den behöver inte ens vara komplicerad. Jag är rätt övertygad om att vi kan enas om att vi har ett fantastiskt läge med tåg, företagsanda och natur, menar hon.
Med ett Sverige som delvis blivit mer polariserat, och gränserna mellan landsbygd och stad växt sig större kan uppdraget verka svårt. Hon tror att man behöver komma bort från polarisering.
– Jag känner att det är polariserat i samhället, men samtidigt kan jag se att pendeln svänger hela tiden. Någonstans i att vi blir mer globaliserade behöver vi förankra oss i det lokala.

I maj i år blev Eva Ohlstenius ny utvecklingsstrateg i Hässleholms kommun. En titel som tidigare gick under namnet näringslivsutvecklare.

Dagens fråga

Brukar du fika varje dag?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×