M satsar 52 miljoner på vidareutbildning

skåne Moderaterna vill satsa 52 miljoner på att ge sjuksköterskor möjlighet att specialisera sig på arbetstid i Skåne.

– Bakom de långa vårdköerna ligger framförallt en brist på specialistsjuksköterskor. Vi vill göra det mer attraktivt att vidareutbilda sig och att stanna kvar som erfaren i sitt team, säger Carl Johan Sonesson, M, regionråd i opposition i Region Skåne.
Han påpekar att socialdemokraterna l inför förra valet lovade 300 fler vårdplatser.
‑ Men det har istället blivit 438 färre. Vårdplatser stängs för att rutinerad personal saknas eller slutar.
Behoven kan, enligt, M, inte på kort sikt lösas genom att öka antalet grundutbildningsplatser, utan fler färdiga sjuksköterskor behöver söka specialistutbildningar. Det måste också bli mer attraktivt att stanna kvar som anställd och bli en erfaren resurs i teamet.
Därför lanserar Moderaterna i Region Skåne tre konkreta åtgärder:
– Vi vill ge sjuksköterskor möjlighet att med bibehållen inkomst vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. För detta avsätter vi 52 miljoner kronor per år för Skåne.
– M i Skåne vill möjliggöra fysisk träning i samband med arbetstid och erbjuda hälsokontroller i syfte att stärka fysiska hälsan vilket kan bidra till att klara av den tunga arbetsbelastningen inom vårdens alla yrken.
‑ Vi vill även att Region Skåne prioriterar särskilda lönesatsningar gällande dels specialistsjuksköterskor i akut- och specialistvård, dels annan erfaren kompetent vårdpersonal som halkat efter i löneutveckling som biomedicinska analytiker och medicinska sekreterare, säger Carl Johan sonesson.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...