Trotjänaren på Norra Skåne och naturvännen Christer Svensson har avlidit. Foto: Marie Strömberg Andersson

Han vårdade sig om Norra Skånes historia

Som tidigare meddelats har förre typografen på Norra Skåne, Christer Svensson, Tyringe, avlidit i en ålder av 74 år. Christer Svensson sörjs av barnen Fredrik och Marlene samt brodern Sven-Åke med familjer.

Han föddes i Fjälkinge. Efter skolan kom han tidigt i kontakt med typografyrket och fick anställning på Sydöstra Sveriges Dagblad i Karlskrona.
Vid 1960-talets mitt lockade Norra Skåne i Hässleholm honom tillbaka till hembygden. Där tjänstgjorde han till en början som maskinsättare.
Den nya tekniken fick snart sitt genombrott och en utövare även i Christer Svensson.
Efter flyttningen 1991 till det nuvarande tidningshuset blev arbetsuppgifterna på den grafiska avdelningen alltmera digitaliserade. Det föranledde en omorganisation och Christer Svensson blev medarbetare på annonsavdelningen, en anställning som han innehade fram till pensionen.
Fritiden ägnade han åt sitt hus och sin trädgård hemma i Tyringe.

Christer Svensson var en av de första jag mötte när jag var nyanställd på Norra Skåne 1969.
Han var en lugn och något tystlåten rubriksättare i Sune Lundholms grafikerskift, med en återhållsam men tydlig humor.
Vi fann direkt att vi hade ett gemensamt förflutet i Karlskrona, han på Sydöstran och jag på konkurrenten Blekinge Läns Tidning utan att vi då visste om varandra.
Christer vårdade sig om tidningens historia och fanns ofta på plats med sin videokamera när något viktigt hände på arbetsplatsen.
Sista natten med gänget på det gamla tidningshuset för 27 år sedan har tack vare honom gjorts evig på en videorulle. Tyvärr förkortades och fördunklades hans sista tid hos oss av en svår synskada.

Leden av trotjänare på Norra Skåne glesnar. Med Christers bortgång försvinner ytterligare något av det förflutna som vi som finns kvar så gärna vill ha tillbaka.