Nekas lägenhetsomvandling

Osby

Ägaren till fastigheten Predikanten 1, mitt emot kommunhuset i Osby, har ansökt om ett förhandsbesked för att få omvandla butikslokaler på gatuplan till lägenheter. Tillsyns- och tillståndsnämnden har dock beslutat att ge ett negativt besked.
Ett skäl till beslutet är att omvandlingen skulle strida mot detaljplanens bestämmelser. Nämnden rekommenderar även samhällsbyggnad att inte ändra detaljplanen till förmån för den sökande.
Ett annat skäl är att en dylik omvandling skulle strida mot intentionerna i centrumplanen. Byggnaden konstateras vara belägen i det ”absoluta centrum” och att en omvandling av lokalerna till bostäder skulle strida mot avsikten att ”säkerställa centrumhandeln”, enligt ett yttrande från stadsarkitekten.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Vill du att Sverige lämnar EU?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×