Varför rigga pensionssystemet?

Har du tittat i ditt orangea kuvert på sista tiden? Förstod du vad det innehöll och vad det innebär för din privatekonomi och för dina pensionsutbetalningar? Du är förmodligen i minoritet i så fall.
Jag tycker det är intressant att fråga folk jag känner eller träffar hur mycket de tänker på sin pension och sitt sparande och hur mycket av systemet de upplever som lätt att begripa.

För några år sedan skrev jag ett kort ledarstick om företag som övertalande blivande pensionärer att ta ut pengarna i förtid och istället köpa en investeringstjänst av företagen. Tyvärr ledde det till att folk förlorade mycket pengar och fick en sämre ekonomi som pensionärer. Efter den texten fick jag ovanligt många läsarbrev och samtal från personer som antingen blivit kontaktade av sådana företag, eller blivit oroliga av att läsa: hade de själva för dålig koll på sin pension?

Svaret är nästan alltid ja. Att dessa företag lyckades med att få folk att spela hasard med pensionspengarna visar på att många inte vet riktigt hur pensionen, särskilt tjänstepensionen, fungerar och hur stor skillnad det blir för en pensionär beroende på vilka val de träffar.

Häromdagen frågade jag en vän om hur mycket han visste om sparande och pensioner. Han har ovanligt hög IQ, talar elva språk och är överläkare och klinikchef. Det står klart för alla som träffar honom att det är en klok person.
Han sade att han inte var så införstådd och bad om råd kring vad han skulle kunna göra med sina sparpengar. Han var osäker bland annat på vilka sparformer det fanns.
Min poäng med historien är inte att skryta med att jag har intelligenta vänner, utan att det är fel på ett system som inte ens de extra smarta tycker är enkelt och överblickbart.

Det är ett jättestort problem att det är så: om en genomsnittligt begåvad person med genomsnittlig läsförståelse och mattekunskaper inte kan förstå systemet, eller tycker det är för rörigt, hur är det då för den som har svårt att förstå information från myndigheter, eller snårig administration? Man skulle nästan kunna ropa funkofobi över detta.

Jag kan inte begripa vitsen med att ha ett pensionssystem som fungerar så att det godtyckligt hänger på enskilda personers intresse och fallenhet för investeringar och sparande. Om man nu vill ha ett sådant system borde man från statens sida bli betydligt bättre på att informera om hur mycket eget ansvar individen har för att klara ekonomin under pensionstiden. Det särskilt med tanke på att det tyvärr ser rätt dystert ut för framtiden, där vi som är medelålders nu kan förvänta oss lägre pensioner är vi blir äldre. Att få uppmaningen att lägga undan pengar medan du har möjlighet, eftersom pensionen omöjligt kommer att räcka till är inte för mycket begärt som samhällsinformation.

Staten har skickat ut bra, lättfattliga broschyrer om hur vi ska göra när kriget kommer. Varför inte en lättfattlig informationsinsats kring hur pensioner, sparande och eget ekonomiskt ansvar fungerar? Eller ännu hellre: en reform som gör systemet lättfattligt utan instruktionsbok.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...