I en del religioner och kulturer placerar stenen vid fotändan, och rökelse tänds.. Foto: Marie Strömberg Andersson
På Norra kyrkogården i Stoby finns även muslimsk gravplats, med halvmåne och stjärna på gravstenen. Foto: Marie Strömberg Andersson

Det finna många olika sätt att ta farväl på

I Sverige måste en avliden enligt lag begravas inom en månad. Det är en lång tid jämfört med grannländerna Danmark och Norge, där begravning sker inom åtta dagar. I länder som Frankrike, Holland och Belgien anses det stötande att vänta mer än fem-sex dagar med begravningen.

Cirka 75 procent av de som avlider i vårt land begravs enligt Svenska kyrkans ordning, i kyrka eller kapell.
I vårt mångkulturella samhälle finns många andra traditioner, och här följer ett axplock från olika begravningar.

Buddhister
Utanför hemmet byggs ett altare och familjen kör ofta förbi det på väg till begravningen.
Sorgens färg är vit i Asien och det är vanligt att familjen bär vita kåpor och tänder rökelse. Begravningen förrättas oftast av munkar, klädda i saffransgula räkter.
På gravplaten ska stenen stå vid fotändan och där läggs frukt och rökelse tänds. Begravningsgästerna får godis och frukt med sig när de lämnar platsen.

Ortodox begravning
Sker helst på tredje dagen efter dödsfallet.
Den döden kläs i egna kläder och kistan brukar vara öppen under gudstjänten. I handen på den döde placeras en ikon eller ett kors.
Under akten är församlingen stående och har vaxljus i händerna.
Familjen återvänder till graven efter tre, nio, tolv och 40 dagar för att be för den dödes själ.
Det är vanligt med fotografi på gravstenen.

Hinduism
Alla vuxna hinduer skall kremeras medan barn under ett år och präster jordbegravs.
Kistan transporteras oftast till hemmet och dekoreras med en chadder, blommor och ett soltecken. Efter kremation sprids askan i rinnande vatten, helst i floden Ganges.

Islam
Den döde ska jordbegravas inom 24 till 48 timmar och ligga vänd mot Mekka. Blommor förekommer som regel inte.
Begravningen sker efter middagsbönen och männen hjälps åt att lägga den döden i graven, som markeras med en enkel gravmarkör som visar var gravens huvud och fotända finns.
På gravstenen finns ofta halvmåne och stjärna som symbol.

Mormoner
Medlemmar ur mormonkyrkan ska jordbegravas och akten hålls om möjligt i det egna kapellet. De har inte levande ljus eller kors på trycksaker. Den döden kläs av församlingsmedlemmar i en speciell svepdräkt.

Judendomen
När en jude dör ska han begravas inom 24 timmar, utom under Sabbaten då arbete inte får utföras.
Medlemmar ur det judiska begravningssällskapet, chewra kaddish, är med och hämtar den döde, som sedan förs till församlingens kapell för tvagning innan kroppen läggs i en enkel kista utan metall. Kistan draperas med bårtäcke med Davidsstjärnan på.
De judiska församlingarna har egna begravningsplatser och eftersom graven är helig mark får ingen äta, röka eller dricka där. Män ska täcka sitt huvud med en kippa eller annan huvudbonad.
På årsdagen efter dödsfallet har de stenavtäckning.

Katoliker
Ofta hålls gudstjänsten i en katolsk kyrka med nattvardsfirande. För att en grav ska vara katolsk ska den vara välsignad av en katolsk präst innan kistan sänks.
Det är vanligt med rökelse.

Romer
Folkgruppen romer anpassar sig ofta till religionen i det land de kommer till. När en rom dör hålls vakan i upp till tre dygn efter dödsfallet och därefter ska begravning ske direkt.
Vuxna romer jordbegravs, men det får inte komma jord direkt på kistan. Detta löser man genom att gjuta en kammare som kistan står i.
Den döden ska kläs i nya kläder och ibland tas klackarna på skorna av eftersom den döde inte kommer att gå igen.
Källa: Mångkulturella begravningsskick, Olika kulturerns traditioner och cemermonier vid begravningar.

Läs mer: 60 år tillsammans – ett år av saknad

Läs mer: Vördnad och respekt in i det allra sista

Läs mer: Så gör du dina sista önskningar kända

Läs mer: ”När man dör så vakar man över sin familj”

Läs mer: Detta händer från dödsfall till begravning

Läs mer: Minnesrummet en hjälp i en svår stund

Läs mer: Länsstyrelsen söker fler begravningsombud

Läs mer: Så här mycket kan en begravning kosta

Läs mer: Musikens tio-i-topp