222 200 kr till vuxenutbildning

östra göinge

Bidraget får användas till rekryterande insatser det vill säga uppsökande verksamhet, informationsinsatser, vägledning samt motiverande insatser.
Skolverket tar i sin fördelning av statsbidraget hänsyn till arbetslöshetens omfattning i kommunen. Skolverket har totalt 50 miljoner kronor att fördela för bidragsåret 2018. Kommunerna ska senast den 1 maj 2019 redovisa hur statsbidraget har använts.

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...