Får två kronor extra om dagen

HÄSSLEHOLM

Personer som deltar i daglig verksamhet får sin ersättning höjd med två kronor per dag. Det blev följden av att alliansen nappade på förslaget som de rödgröna och Centerpartiet lagt in i sin budget.
Daglig verksamhets aktivitetsersättning är idag så låg att den som köper en lunch under sin arbetsdag går back. Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) höll i budgetdebatten med de rödgröna om att detta var fel och fick med sig allianskollegorna i frågan.
Därmed utökades omsorgsnämndens ram med totalt 150 000 kronor per år.
Daglig verksamhet erbjuder personer med funktionsnedsättning allt ifrån social samvaro till arbete på företag, i grupp eller enskilt.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Eurovision: Skulle Sverige ha vunnit?

Loading ... Loading ...