Christian Sonesson (M).

Staffanstorp följer efter med förbud

STAFFANSTORP Staffanstorps kommun har noga följt Vellinges överklagandeprocess i fråga om tiggeriförbud.
När Högsta förvaltningsdomstolen nu gett Vellinge klartecken kommer Staffanstorp att följa efter direkt.

– Vi ligger långt framme i processen. Ärendet kommer upp på det första kommunfullmäktigemötet 2019, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).
– Vi har vilat på hanen och inväntat besked på Vellinges överklagande. Nu går vi vidare.

För Staffanstorps del gäller det inte enbart förbud mot tiggeri på vissa platser.
– Vi kommer också att ta upp förbud mot användandet av pyroteknik på alla andra dagar utom på nyårsafton. Vi har redan innan velat införa koppeltvång för hund inom detaljplanelagt område, och även det ska vi se om vi kan infoga i den lokala ordningsstadgan framöver, säger Christian Sonesson.

Redan för ett par år sedan ansökte Staffanstorps kommun om att skärpa skrivningen i sin lokala ordningsstadga, men det satte länsstyrelsen stopp för då.
Det gällde inte tiggeriförbud den gången utan i stället förbud mot nyårsraketer och annan pyroteknik under året utom på nyårsafton. Dessutom ville kommunen alltså införa koppeltvång för hund inom tätbebyggt område.
– Det undanröjde emellertid länsstyrelsen då. Man tyckte inte det var så preciserat även om vi menar att detaljplanelagt område är just preciserat.
Länsstyrelsens besked den gången innebar att Staffanstorps önskemål föll och den gamla ordningsstadgan fortsatte gälla. Ungefär i den vevan kom sen Vellinges ansökan om att få införa tiggeriförbud, vilken avslogs i instans efter instans fram tills dess Högsta förvaltningsdomstolen beslöt ta upp frågan och nu också ger Vellinge rätt att införa lokalt tiggeriförbud på vissa platser.
– Vi har inväntat besked på Vellinges överklagande, säger Christian Sonesson.

– Under tiden har vi förberett oss och arbetat om skrivningen för vår ordningsstadga och nu tar vi upp ärendet direkt och infogar ett tiggeriförbud.
– Vi kommer att kopiera Vellinges förbud mot tiggeri. I vårt lokala handlingsprogram har vi klargjort att vi, om juridiken tillåter, vill införa detta.

Hur många tiggare har ni i Staffanstorp?
– Det finns några, speciellt vid livsmedelsbutiker. Vi är inte den kommun som är värst drabbad, men jag vet handlare som har problem med det.
Staffanstorp vill också införa fyrverkeriförbud för alla dagar utom nyårsafton. Ska man använda pyroteknik någon annan dag på året krävs då speciellt tillstånd.
Förbud mot okopplad hund kan dock dröja lite.
– Vi ska fundera på i vilken turordning vi vill införa de nya reglerna. Kanske kan koppeltvång komma att adderas senare, säger Christian Sonesson (M).