Rasismen som drabbar vårdpersonal

Läkare vittnar i en enkät utskickad av Läkarförbundet om patienter som vägrar låta sig behandlas av personer med utländskt utseende. Rasistiska glåpord och förolämpningar är inte heller ovanliga.
Att vara sjuk är att befinna sig i ett utsatt läge och kanske lockar det fram mindre smickrande sidor hos den som har ont eller är rädd.
Men det är ett stort problem om patienter riskerar sig hälsa genom att vägra vård från utlandsfödda, vilket har skett i situationer som läkare skildrar i enkäten. Ibland kan den enda jourhavande läkaren vara av utländsk härkomst. Om patienten ska ha rätt att kräva en annan läkare skulle man ständigt tvingas ha svenskättade läkare på något slags jour särskilt för främlingsfientliga patienter, vilket skulle kosta skattebetalarna enorma summor.
Vuxna patienters rätt att vägra vård måste gälla. Men det kan leda till en djupt obehaglig situation för en utländsk läkare som riskerar patientens liv om de tillgodoser ett önskemål om att inte bli behandlad, trots att patientens liv eller hälsa hotas.
Det är en känslig balans mellan patientens rätt till valfrihet och läkarens rätt till en uthärdlig arbetsmiljö. Att bli kallad glåpord på arbetsplatsen är mobbning, som den anställde i möjligaste mån bör få slippa.
Enkäten visar att vården måste fundera över hur man på ett hållbart sätt löser ett arbetsmiljö- och patientsäkerhetsproblem för läkare med utländskt påbrå.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...