”Rätt att återremittera”

Skåne Torbjörn Ekelund (L), ersättare i kollektivtrafiknämnden, tycker beslutet att återremittera ärendet är bra.

– Vi ska ju arbeta för kommunernas bästa och då måste vi ha en bra dialog och inte bara köra över dem. Här har kommunerna reagerat kraftigt, med all rätt, säger han.
Några besked om vilka delar av nedskärningarna som bör stoppas vill han inte ge. Det måste förvaltningens tjänstemän titta på och sedan är det upp till lokala politiker att tycka till.
– Men på nedersta raden är det ändå så att vi har ett behov av att komma ner lite i kostym ekonomiskt. Vi kan inte ha busslinjer där bussarna går i stort sett tomma. Någonstans går det en gräns.
Liberalerna gick med på att återremittera den del av förslaget som gäller bussbesparingarna, men inte resten.
– Vi behöver få en internbudget på plats.