Titthålsoperation av man med prostatacancer. Foto: Ingvar Karmhed / TT

Lång väntan i Skåne för operation av prostatacancer

Skåne I Skåne får patienter med prostatacancer vänta 152,5 dagar från utfärdande av remiss till operation som första behandling.

Målet i kvalitetsregistret är satt till 61 dagar. Väntetiden i Skåne ligger under rikssnittet.
Och det ser ännu mörkare ut när det gäller de här patienternas väntetid för hormonbehandling. I Skåne är väntetiden 99 dagar.
Målet är 50 dagar.
Detta framgår av Cancerfondens rapport för 2019, som nu har presenterats.
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör 30 procent av cancerfallen hos män. Det senaste tio åren har skett en årlig minskning av antalet prostatacancerfall med 0,7 procent.
Sjukdomen är vanligast hos äldre män och av de 10 288 män som fick ett prostatacancerbesked 2017 var drygt 70 procent över 65 år eller äldre.
Cirka 100 fall inträffade hos män som ännu inte uppnått 50 år.
Prostatacancer är den cancersjukdom som skördar flest mansliv. 2017 avled 2 345 män.

Studier visar att dödligheten i prostatacancer kan minska med en tredjedel om man genomför organiserad PSA-testning. För Skånes del kan det betyda cirka 110 färre dödsfall årligen.
Det förra rödgröna styret i Region Skåne drev med stöd av oppositionen igenom organiserad PSA-screening av cirka 150 000 män i Skåne, med start hösten 2019.
800 000 kronor avsattes för att utveckla en databas för provtagningen och att göra en pilotstudie i början på 2019. I höst påbörjas utskicket till 150 000 skånska män.
Beslutet som togs förra sommaren kompletterades med ett beslut att inrätta ett regionalt prostatacancercentrum med start 2019 där alla expertis samlas med syfte att förbättra och effektivisera behandlingsförloppen för män med prostatacancer.

Regionrådet Per Einarsson (KD) är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och hoppas att de beslut som har tagits om att inrätta ett regionalt kompetenscentrum för prostatacancer, ska öka tillgängligheten för patienterna och minska den långa kön.
– Ett bekymmer är bristen på urologer. Samtidigt tror jag att det som nu riggas i regionen med screening och ett kompetenscentrum ska ge positivt utslag, säger Per Einarsson.
Regionen har i samråd med Prostatacancerföreningen Provitae i Skåne enats om förutsättningarna för hur insatserna ska samlas i kompetenscentrumet.
– Vi håller på att bygga upp de här satsningarna och det ska ge resultat i år, säger Per Einarsson.
Kompetenscentrumet är knutet till Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...