Granbarkborrens honor gnager modergångar där hon lägger sin ägg. Efter 8-10 veckor föds en ny generation av insekten.
Det finns 90 arter av granbarkborre i Sverige.
Enligt Skogsstyrelsen har 113 000 kubikmeter skog drabbats av barkborreangrepp i Skåne.

Barkborren är etablerad i Skåne

På landet De omfattande angreppen av granbarkborre gör att Skogsstyrelsen nu beslutat att även stora delar av Skåne ska ingå i bekämpningsområdet.
Aldrig tidigare har en så stor del av landet varit drabbat.

Efter sommarens torka visade Skogsstyrelsens och skogsbrukets inventeringar att granbarkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige.
Värdet på det förstörda virket uppgår till omkring en miljard kronor.

– Vi står inför ett mycket allvarligt läge när det gäller skadeinsektens utbrott med risk för miljardförluster för skogsägarna. Skogsstyrelsens styrelse har nu fattat beslut om ett nytt bekämpnings­område för att visa på behovet av extraordinära insatser. Det kommer krävas mycket av alla aktörer och vi behöver skogsägare som är på tårna för att lindra omfattningen, säger Mats Carlén, Skogsstyrelsens regionskadesamordnare i Region Syd.

Sedan tidigare är delar av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län klassat som bekämpningsområde. Det nya området omfattar en stor del av Götaland men också delar av Södra Svealand.
I Skåne har angrepp noterats i Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstads, Hörby, Höör, Hässleholms, Perstorps, Klippans, Örkelljunga och Ängelholms kommuner. Samtliga dessa kommuner kommer ingå i det nya bekämpningsområdet.

Totalt rör det sig om cirka 113 000 kubikmeter virke som angripits i länet.
Situationen är särskilt allvarlig eftersom Skogsstyrelsen gör bedömningen att problemen kommer vara minst lika stora under 2019. Blir det ännu en torr sommar kan skadorna femdubblas, har man sagt. Situationen har gjort att Skogsstyrelsen bildat en krisgrupp med skogliga aktörer för att samarbeta om åtgärder.

I ett bekämpningsområde kan Skogsstyrelsen i enskilda fall besluta om att stående granar med nya angrepp av granbarkborre ska avverkas och transporteras bort. En annan viktig skillnad i ett bekämpningsområde är att högst tre kubikmeter gran med färska skador inom ett hektar får lämnas kvar i skogen efter skogsskador som till exempel storm, brand och snöbrott.
– Syftet är att få fler verktyg i verktygslådan för att tillsammans med andra insatser bedriva ett effektivt bekämpningsarbete, säger Mats Carlén.
Det nya utökade bekämpningsområdet kommer att gälla från 1 april.

90 arter av granbarkborre i Sverige
Granbarkborren
är den insekt som gör mest skada på våra granskogar.
Den är en cirka 4 millimeter lång och det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige.
Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran.
Granbarkborren kan angripa levande granar när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren.
När en hane luktat sig fram till en stressad gran börjar den borra sig in i den. Granen svarar genom att försöka dränka barkborren i kåda. Då kallar barkborren på sina artfränder med en särskild doft, ett feromon, som han tillverkar i sin kropp med hjälp av granens kåda.
Honorna gnager raka cirka 10 centimeter långa modergångar som följer granens fiberriktning. Äggen läggs i gångens sidor. Larverna äter sig vinkelrätt ut från modergången och förpuppar sig efter 5-6 veckor.
Efter ungefär en vecka som puppa kläcks de nya baggarna. De stannar under barken ytterligare ett par veckor och äter medan skalet hårdnar och de får den vuxna granbarkborrens bruna färg.
8-10 veckor efter svärmningen kan den nya generationen lämna granen och antingen angripa nya granar eller gräva ner sig i marken för att övervintra.
Källa: Skogsstyrelsen

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...