SD vill stoppa bidrag till Ibn Rushd

Skåne SD vill stoppa Region Skånes årliga verksamhetsbidrag på 660 000 kronor till studieförbundet Ibn Rushd.

Ibn Rushd är ett studieförbund som upprepade gånger har kritiserats för arrangemang, med inbjudna antisemitiska talare. Studieförbundet har anklagats för att bedriva islamistisk propaganda.
– Att Ibn Rushd erhåller bidrag från det offentliga, i detta fall skånska skattebetalare, vänder vi oss starkt emot. I flera kartläggningar, studier och rapporter framkommer att förbundet är nära sammankopplat med Muslimska Brödraskapet. Därmed inte sagt att alla enskilda individer många gånger i god tro är kopplade till förbundet, säger Therese Borg, SD, med plats i regionfullmäktige och kulturnämnden.

Ytterligare skäl till att SD vänder sig mot att förbundet får bidrag är det det ska ha framkommit att de utgör en plattform för polarisering och radikalisering, samt att de har deltagit i sammanhang med starkt antisemitiska inslag, påpekar Therese Borg.
– Vi har med anledning av detta lagt en motion i vilken vi föreslår att beslutet om 660 000 kronor i bidrag för 2019 ska justeras så att inga pengar beviljas i år. Vi föreslår även att regionen stoppar bidrag ill förbundet.

I motionen ställs även en fråga till kulturnämndens ordförande med anledning av en debattartikel som alliansen skrev 2018 med budskapet att Ibn Rushd inte tydligt bedriver en verksamhet i demokratisk anda och därmed inte skulle beviljas bidrag.
– Trots detta har Ibn Rush, denna gång med alliansen som styrande beviljat bidrag till föreningen. Vi vill veta om alliansen kommer att stå för vad de skrev i debattartikeln och därmed bifalla vår motion om att inte bevilja Ibn Rush bidrag, säger Therese Borg.

Ibn Rushd uppger att de arbetar aktivt för att stärka den svenskmuslimska identiteten, samt stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen.
Ibn Rushd är vidare ett av Sveriges tio statsbidragsberättigade studieförbund och sysslar med folkbildning.

Dagens fråga

Har du åkt taxi senaste månaden?

Loading ... Loading ...