Backer får bygga nytt kontor

Sösdala

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger enigt ja till att låta Backer AB bygga en ny kontorsbyggnad på fastigheten Vannaröd 50:7, Fabriksgatan.
Företaget har i dag en kontorsbyggnad här, men vill nu riva denna för att bygga en ny större kontorsbyggnad i två plan som ska innehålla administrations- och konferensbyggnad och dessutom innehålla matsal för gäster och anställd personal samt ett marknadscenter med företagets produkter,
Byggnaden strider mot gällande detaljplan vad avser byggnadshöjd, men nämnden ansåg detta vara en så liten avvikelse (1,3 meter) att man tillåter bygglov. Företaget måste först lämna in rivningslov för den nuvarande kontorsbyggnaden.

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...