Norra Skåne läsarcafé vid Finjasjön för ett år sedan blev en välbesökt historia. Foto: Stefan Sandström/Arkiv
Katarina Bexell, redaktionschef på Norra Skåne. Foto: Carl-Johan Bauler

Centrum blir årets Finjasjö

HÄSSLEHOLM Fjolårets läsarkafé om Finjasjön blev välbesökt och väckte såväl frågor som gav svar.
På tisdag anordnar Norra Skåne läsarkafé om Hässleholms centrum.

Butikslokaler som står tomma, ett omgjort centrum som ökat tryggheten för oskyddade trafikanter men försvårat trafiksituationen för den bilburne. Och därtill trafiksituationen på Järnvägsgatan där förbudet att stanna och släppa av passagerare bryts mot mer eller mindre konstant.
Det är få som har varit i Hässleholms centrum och som inte har en åsikt om utformningen. På tisdag ges alla intresserade möjligheten att lufta dessa åsikter, få svar på sina frågor – och bidra med egna idéer om vad som kan göras. Detta på Norra Skånes läsarkafé, under rubriken ”Vem räddar Hässleholms centrum?”.
– Vi har läsarkaféer där vi tar upp sådant som är viktigt för våra läsare. Centrum rör alla hässleholmare, även de utanför tätorten, säger Katarina Bexell, redaktionschef på Norra Skåne.

När det för ett år sedan arrangerades läsarkafé om Finjasjön vid Finjasjöns strand blev tältet fullt.
Nu placeras tältet på stortorget i Hässleholm. Och Katarina Bexell räknar med samma sorts uppslutning som i fjol.
– Min erfarenhet är att läsarkaféerna varit värdefulla, både för dem som har frågorna och de som ska ta beslut. Vid Finjasjökaféet var det folk från länsstyrelsen som sa att ”det här hade vi aldrig tänkt på”, säger Bexell.
Problemen med Hässleholms centrum kan inte sammanfattas i en enda punkt. Det rör sig snarare om flera som på ett eller annat vis flätas in i varandra. Hur tillgänglig är stan? Var finns parkeringarna? Vad händer med handeln? Vad ersätter i de lokaler som står tomma när butiker slår igen?
– Det finns mycket som bekymrar folk. På läsarkaféet kan du ställa frågorna, men också komma med förslag, säger Bexell.

Tidningens chefredaktör Carl-Johan Bauler är moderator och fördelar ordet under kvällens gång. Panelen består av centrumledare Johan Jönsson, Lena Wallentheim (S), Kenny Hansson (M), Hanna Nilsson (SD) och Benny Söderberg, urmakarmästare och besiktningsman för Sveriges Handelskamrar, Mats Svensson, chef över tekniska förvaltningen, och Torsten Nilsson (M), ordförande i tekniska nämnden.
– Så det kommer att finnas politiker, tjänstemän och näringslivsfolk i panelen. Vi försökte få med någon från fastighetsägarsidan också, men fick tyvärr inte napp, säger Bexell.

Vad är målet med läsarkaféet? Ska Norra Skåne lösa problemen i centrum?
– Tidningens önskan är att sprida förståelse bland de som undrar och de som ska svara. Ur detta kan det, precis som vid Finjasjön, komma fram saker som gör nytta för dem som ska hantera situationen. På det viset kan läsarkaféet leda fram till något konkret.
– Man ska inte underskatta att sitta ner och prata med varandra. Det kan aldrig vara fel, avslutar Norra Skånes redaktionschef.

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...