Sabuni allt när­ma­re

Opinion I takt med att allt fler länsförbund i par­tiet Liberalerna of­fent­lig­gör re­sul­tatet av sina med­lems­om­röst­ningar om nästa par­ti­le­da­re rycker Nyamko Sabuni fram som en allt mer san­no­lik seg­ra­re i kampen.
Opinion • Publicerad 17 juni 2019 • Uppdaterad 14 december 2021
Blir Ullenhag eller Sabuni nästa L-ledare? 	             Foto: TT
Blir Ullenhag eller Sabuni nästa L-ledare? Foto: TT

I takt med att allt fler länsförbund i par­tiet Liberalerna of­fent­lig­gör re­sul­tatet av sina med­lems­om­röst­ningar om nästa par­ti­le­da­re rycker Nyamko Sabuni fram som en allt mer san­no­lik seg­ra­re i kampen. Senast var det Skåne­li­be­ralerna som inte alls ovän­tat med­delade att mer än två tred­je­delar av dem som röstat stöder Sabuni.

Även om val­del­ta­gan­det var klart lägre än i EU-valet, un­der 44 pro­cent, skulle det vara svårt för ­led­ningen att gå förbi re­sul­tatet. Att ton­gi­van­de skånska li­be­raler re­dan ti­digare fö­re­språkat Sabuni gjorde Skåne­rådet förord för henne än mer självklart.

Även flera andra förbund har visat sitt stöd för Sabuni. I stora Västsverige var det ock­så ma­jo­ri­tet, om än gans­ka knapp, för Sabuni. Bara Uppsala och Stockholm ger stöd till Erik Ul­len­hag.

Om det här ock­så in­ne­bär att Sabuni blir vald är dock inte sä­kert. Med­lems­om­röst­ningarna är bara råd­gi­van­de och alla har inte ge­nom­fört sådana. Om­buden på landsmötet röstar ef­ter eget hu­vud, och blir det vote­ring sker det med slu­tna se­dlar så ingen vet hur var­je om­bud röstat.

Val­be­red­ningen får där­för en grann­la­ga upp­gift när den ska enas om ett för­slag. Kan­ske slutar det med att val­be­red­ningen lämnar ett oenigt förslag.

Hit­tills har val­be­red­ningens öppna pro­cess varit till för­del för Liberalerna. De tre kan­di­daterna har fått chansen att göra sig mer kända. Även om de varit för­sik­tiga med po­li­tiska mar­ke­ringar har det ändå fram­stått som tyd­ligt vart de vill föra par­tiet. Fram­för­allt är det mi­gra­tions- och in­teg­ra­tions­po­li­tiken som stått i fo­kus, inte för­vånande med tan­ke på att både Ul­len­hag och Sabuni varit in­teg­ra­tions­mi­nis­trar.

Där­emot är inte vissa länsförbunds råd­gi­van­de med­lems­om­röst­ningar nå­got som ger mer­smak. Ska med­lems­om­röst­ning om par­ti­le­da­ren ordnas bör den vara be­slu­tan­de. An­nars bör valet över­låtas ät om­buden, ef­ter en pro­cess med öppna kan­di­da­turer, utfrågningar och kam­panjer för de olika kan­di­daterna.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.