Anders Edbro, i LRF Osby Visseltofta, vill föra fram vilka fördelar skogen har. FOTO: ARKIV
I Osby kommun växer det skog på 41 000 hektar. FOTO: ARKIV

De visar skogens nytta

OSBY Skogsprodukternas bidrag glöms bort i klimatdebatten och i skogspolitiska beslut. Det hävdas i en ny rapport.
LRF Osby kommer också uppmärksamma detta på Familjedagen i Osby i slutet av augusti.

Den nya rapporten visar att den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både skogen och skogens produkter räknas in. Den siffran kan jämföras med den totala svenska konsumtionens utsläpp av 100 miljoner ton koldioxid per år.

Rapporten presenterades på Dagens Industris scen i Almedalen den 3 juli under seminariet ”Ut med fossilt, in med förnybart. Mer material från skogen är nödvändigt för att nå 1,5-gradersmålet”.
I den nya rapporten (baserad på siffror från 2017) redovisas för första gången den totala klimateffekten av skogen och produkter från skogen.

Skriften visar att nära hälften av klimatnyttan uppstår efter att träden avverkas och blir virke, fiberbaserade produkter och bioenergi som används istället för betong, plast och olja. Skogens fossilfria produkter bidrar till att olja och kol kan lämnas kvar under jord istället för att bli fossila utsläpp till atmosfären.

Rapportförfattare är Peter Holmgren, tidigare generaldirektör för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning samt chef för FAO:s globala klimatarbete. Han menar att skogsprodukternas bidrag ofta glöms bort i klimatdebatten och i skogspolitiska beslut.
LRFs kommungrupp i Osby tänker uppmärksamma skogens produkter genom att medverka på Familjedagen i kommunen i slutet av augusti.
– Vi vill visa på vilken resurs skogen är, säger Anders Edbro i LRF Osby Visseltofta. Det glöms ofta bort i debatten och argumenten kommer inte fram.
På familjedagen kommer därför LRF visa produkter som skogen används till som massaved, flis, massa samt papper.
De 408 skogsföretag som finns i Osby kommun har skog på 41 000 hektar mark och runt 160 personer i kommunen förvärvsarbetar inom skogen förutom entreprenörer, åkerier med mera.
Förr användes skogen mest till konstruktionsvirke, till att bygga hus. En betydande möbelindustri köpte också upp norrlandsfuran och lövskog. Historiskt finns en lång tradition i kommunen att tillverka saker av trä. Brio är ett exempel, ett stort antal företag inom dörr – och fönstertillverkning är andra.

Sågverken i kommunen upplevde en guldålder på 1950- och 60-talen. Under 80-talet började nedtrappningen.
Anders Edbro i LRFs kommungrupp räknar på fingrarna och kommer fram till att mellan 10 och 15 sågverk fanns när det fanns som flest. Idag finns två kvar i trakten, ett i Hästveda och ett i Bjärnum, inget i Osby kommun.
Anders Edbro ser skogen som en resurs av flera anledningar.

– Först och främst för virkesproduktionen, sedan är skött skog vacker att se på och skogen har ett imponerade koldioxidupptag, cirka 10 ton per hektar och år.
– Ju hårdare man brukar skogen ju mer binder den.Skogen är också en viktig utkomst för entreprenörer, säger Anders Edbro.
Familjen har runt 50 hektar skog och Anders Edbro har jobbat i olika roller inom skogsnäringen sedan 1979.
Under årens lopp har skogen i trakterna kring Osby förändrats en del.
– Vi har mer lövinslag nu än på 60-talet, säger Anders Edbro. Vi kan också se att produktionen idag anpassas mer till den regionala trädslagsinblandningen.

Men det märks fler förändringar i skogen de senaste åren som för många inneburit stora ekonomiska bakslag.
– Stormeffekten har ställt till det, säger Anders Edbro. Ökat betestryck på framför allt tallskog och barkborreangrepp är andra förändringar som är svåra att komma tillrätta med.
Idag går det mesta av den skog som avverkas i Osby kommun till sågtimmer och massaved. Men nya marknader öppnar sig och det ska vi se mer på i serien ”Skogen som resurs”.

Läs mer:

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du fika på café?

Loading ... Loading ...