Fängelsedom i första samtyckesfallet

Sverige Det första samtyckesfallet har prövats i Högsta domstolen, som har dömt en man till fängelse för oaktsam våldtäkt.

Det skriver Högsta domstolen (HD) i ett pressmeddelande.

Mannen har tidigare dömts för våldtäkt av både tings- och hovrätten – på grunden att kvinnan inte frivilligt deltagit i samlag med mannen.

I sin överklagan till HD hävdar dock mannen att offret ska ha gett ”tyst samtycke”. Men i den kontakt de båda har haft över nätet konstaterar kvinnan skriftligen att hon inför deras träff inte ville ha sex.

HD vidhåller tingsrättens och hovrättens bedömning avseende att kvinnan inte deltagit frivilligt i sexakten, men resonerar annorlunda gällande mannens avsikter och dömer därför mannen för det nya brottet oaktsam våldtäkt.

Det är den första domen av sitt slag. Straffpåföljden för mannen blir fängelse i två år och tre månader, men då inkluderas i påföljden våldtäkt mot barn samt sexuellt ofredande.

Den nya samtyckeslagen trädde i kraft 1 juni förra året. Sexualbrottslagstiftningen skrevs om och utgår nu ifrån att båda parter under samlag måste vara med på noterna. Utifall att sexet upplevs som ofrivilligt från en av parterna betraktas det som ett lagbrott.

Med lagändringen har två nya brott förts in i brottsbalken – oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.