LO lyfter fram ojämlikhet i rapporter. Foto: TT

Jämlikhet inte vänster

LO tog 2016 initiativ till ett ökat fokus på jämlikhet och har tagit fram ett antal rapporter med olika teman inom området. Sydsvenskan skrev i helgen en lång artikel om var människor med olika yrken bor, baserad på en av dessa rapporter. Det är positivt att fackliga organisationer och andra organisationer med stora resurser tar fram analyser och rapporter kring viktiga samhällsfrågor för att skapa underlag för debatt och diskussion.
Det är främst de som räknas till vänstersidan i svensk samhällsdebatt som bidrar med rapporter kring jämlikhet, men jämlikhet kan knappast vara en vänsterfråga. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som mår bra och har färre problem än ojämlika. Jämlikhet hör intimt ihop med ekonomi så det kanske är därför som organisationer och partier på vänsterkanten använder begreppet så pass ofta.
De nordiska länderna har relativt sett små klassklyftor och välfärdssystemen är väl utbyggda. Ändå har ojämlikheten ökat och vad det beror på kan det finnas många svar på. Ett sätt att mäta ojämlikheten är de parametrar som finns för att mäta folkhälsan. Här kan man se tydliga skillnader mellan kommuner och mellan områden inom kommunerna.
LO spekulerar kring orsakerna och tar upp otrygghet på arbetsmarknaden som en orsak. Att Sverige med sin stabila och närmast rigida arbetsmarknadspolitik är orsak till otrygghet måste vara ett felslut. Även skattesänkningar som tas upp som ett annat förslag kan knappast vara en orsak. De flesta grupper har de facto fått skattesänkningar, vilket lett till ökad köpkraft i stora grupper.
Troligen är globaliseringen och digitaliseringen viktiga faktorer där vissa grupper inte klarar att hänga med i utvecklingen. Det behövs kompetensutveckling under hela livet och här har flera grupper halkat efter. Det kan delvis bero på att deras fackliga organisation inte förstått samhällsutvecklingen i tid och att de därmed spjärnat emot och velat hålla sig till gamla lösningar.

Dagens fråga

Har du tänkt köpa biljett till Helgeåfestivalen?

Loading ... Loading ...