Gränskontroller är inte effektiva

Gränskontroller är inget bra verktyg om man vill bekämpa brottslighet och terror. De metoder som fungerar mot brottslighet fungerar dock inte lika bra på presskonferenser.
Sydsvenska Handelskammarens ordförande och vice ordförande påpekar i en debattext i Dagens Nyheter att gränskontroller är ett ganska trubbigt verktyg mot brottslighet. Stephan Müchler och Per Tryding har rätt. Samarbete och utökat informationsutbyte över gränserna ger bättre resultat, liksom att följa ekonomiska spår. Vem skickar pengar var är en av de bästa frågorna att ställa sig om man vill spåra organiserad brottslighet.
Vill man komma åt extremism från höger eller islamistiskt håll får man mer ut av att anställa fler internetspanare än att ställa upp gränspoliser. Danmark och Sveriges regeringar borde vara i planeringsstadiet för en gemensam cyberspaningsenhet med goda resurser, långt gående befogenheter och i princip obegränsade möjligheter att dela information över stats- och myndighetsgränser om de ville motverka terrorn seriöst. Men det funkar bättre på en presskonferens att säga att man ska klämma till svensken vid gränsen, eftersom det då blir deras fel och de som misslyckats. Medborgarna bör inte acceptera att de nordiska länderna gör varandra till syndabockar för att slippa att genomföra åtgärder som faktiskt är effektiva, men kräver mer eftertanke än fler gränsvakter.

Dagens fråga

Brukar du besöka badplatserna i Hässleholm?

Loading ... Loading ...