Stig Johansson blev 79 år gammal.Foto: Eva-Lisa Svensson

Han var känd i hela trädgårdssverige

Stig Johansson, Lomma, har avlidit, 79 år gammal. Närmast anhöriga är hustrun Kerstin och dottern Ann-Charlotte med familj.

Stig växte upp i Askeröd, där fadern var smed.
”Redan i förskoleåldern odlade jag kålplantor och sålde till grannfruarna. Klarade också att ta betalt och lämna tillbaka växel”, berättade Stig, kanske en förklaring till hans intresse för trädgårdsekonomi och ett tidigt exempel på hans sociala kompetens.

Trädgårdsföretag lärde han känna redan som feriearbetare. Ytterligare praktik och studier kröntes med trädgårdsteknikerexamen vid Lantbrukshögskolan i Alnarp 1964. Parallellt med sitt arbete studerade Stig därefter ekonomi på universitetsnivå.
Stig började sedan arbeta vid Lantbrukshögskolans nyinrättade avdelning för trädgårdsodlingens driftsekonomi.
Det blev Stigs uppgift att svara för Trädgårdsekonomiska undersökning, TEU. Han lyckades få företagarna intresserade för att analysera och planera sina företag. Efterhand anslöt sig ytterligare företag.
Verksamheten har sedan vidareutvecklats och heter i dag Grön kompetens. Som mest hade man med över tio anställda hortonomer och trädgårdsingenjörer kontakt med kanske 200 företag.
För sina insatser fick Stig 1986 Anders Walls stipendium. 1989 blev han invald som ledamot i Kungliga skogs- och lantbruksakademien.

På deltid var han under ett antal år driftsledare för Alnarps trädgårdar.
Han var också lärare i ett antal universitetscirklar i trädgårdsekonomi som organiserades på olika platser i landet.
1989 blev Stig chef för krukväxtavdelningen på Mäster Grön i Helsingborg. När Mäster Grön 1992 råkade i kris lyckades Stig genom en legendarisk insats rädda krukväxtavdelningen och varumärket och därefter som VD driva denna vidare med 100 anslutna krukväxtodlare.

Stig kom efterhand att bli känd i hela trädgårdssverige och själv kände han företag från norr till söder.
Han fick också andra uppdrag inom trädgårdsnäringen. Han var under mer än tio år ordförande i Blomsterfrämjandet fram till 2003. Vidare var han ordförande i Predator. Ofta anlitades han att göra värderingar med mera på trädgårdsföretag.
Stig var en synnerligen uppskattad lärare. Studerande hade alltid förtur i hans fulla planeringskalender.
Stigs intresse för studenterna på Alnarp och deras uppskattning av honom kom till uttryck på många sätt.
I slutet på 90-talet gjorde Stig som invald skattmästare en insats för ekonomin i nystartade Alnarps studentkår, ASK. Några år senare visade kåren sin uppskattning genom att välja in Stig som hedersledamot.

Han var även aktiv i Rotary.
I Hortonomförbundet blev trädgårdsingenjören Stig Johansson 1997 hedershortonom.
Trots ett stort engagemang och uppoffrande arbete med trädgårdsfrågor var det alltid familjen som stod i centrum. Kerstins och Stigs hem stod alltid öppet för både släkt och vänner. Vi är många som saknar Stig.