En mindre revolution i samhällsplaneringen

Samhällsekonomiska analyser har länge använts av planerare kring små och stora projekt. Ofta har politikerna lyssnat på förslagen i planeringsunderlagen, men undantag har funnits. Till exempel togs ett rent politiskt beslut när sträckan Ystad-Simrishamn skulle elektrifieras, planerare avrådde eftersom den samhällsekonomiska analysen visade att det inte var lönsamt.
Nu har det skett en revolution i det tysta. Trafikverkets analyser kommer från och med april nästa år att bygga på betydligt högre siffror för koldioxidutsläpp än vad som gällt hittills. Det är minsann på tiden och borde nog uppmärksammats mer, men det verkar bara vara Dagens Industri som lagt märke till den stora förändringen. Beräkningen för utsläpp av koldioxid har hittills legat på låga 1,14 kr per kilo, men från april höjs siffran till 7 kr.
Alla projekt som inte satts igång ska därför räknas om, vilket innebär att en satsning på höghastighetståg nu kan bli samhällsekonomiskt lönsam. Det var den troligen redan innan, det är ju fiktiva siffror som bestämts av några få som använts hittills, och kan därmed betraktas mer som en kvalificerad gissning än som en vedertagen sanning.
Eftersom flera partier nu vill hoppa av överenskommelsen om höghastighetståg är det hög tid att informera partiledarna om den nya tingens ordning. Vill man driva en trovärdig kamp mot klimatförändringar gäller det att gissa rätt på siffrorna. Höjningen till 7 kr är en bra början.
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Lockar Jill Johnson dig att köpa biljett till Torsjö Live?

Loading ... Loading ...