Nu blir det gränskontroller även i Danmark för resenärer från Sverige. Dock inte generella utan med stickprovskontroller. Arkivbild.

Delade reaktioner om gränskontroller

Skåne Danska regeringens besked att införa gränskontroller mot Sverige för att hindra gängvåld där svenskar är inblandade möts av blandade reaktioner på den skånska sidan.

Carl-Johan Sonesson (M) regionstyrelsens ordförande har förståelse för att den danska regeringen vill hindra och stävja en eskalerande kriminalitet.
– Vi vet inte exakt hur gränskontrollen kommer att utformas. Den danska justitieministern Nils Hækkerup (S) säger att gränskontrollen är en liten del i kampen mot den organiserade brottsligheten. Helhetspaketet innehåller punktvisa kontroller av svenskar som reser in i Danmark någon, eller några dagar i veckan. Det är fortfarande fem till sex dagar i veckan utan kontroller. Vi får avvakta och se hur det här blir och jag kan inte säga det är dåligt. Gränskontrollen är inte generell, som på den svenska sidan.
Kriminaliteten rör sig fram och tillbaka över gränsen.
– Det viktiga är att vi får fast de som står bakom den organiserade brottsligheten. Ökad trygghet ger ökat välstånd i samhället, kommenterar Carl-Johan Sonesson.

Oppositionsledaren Henrik Fritzon (S) beklagar det danska beslutet.
– Det är viktigt att vi värnar pass- och arbetsmarknadsunionen i Norden sedan 1954. Vi har en gemensam historia för integration som vi ska värna. Vi vill utveckla integrationen och arbetsmarknaden ännu mer. Gränskontroller är ett hinder mot det. Jag hoppas att den svenska gränskontrollen upphävs.
Henrik Fritzon tror inte att stickprovskontroller vid gränsen är särskilt effektivt mot bekämpandet av den grova kriminaliteten.
Att brottslighet rör sig över gränser är ett faktum och det ska bekämpas med polisiära medel och åtgärder, betonar Henrik Fritzon.
Han ser inte den danska åtgärden som ett misslyckande för svensk brottsbekämpning.

Niels Paarup-Petersen är riksdagsledamot för Centern från Malmö och ersättare i regionfullmäktige. Han är en ivrig pådrivare förökad integration över Öresund och starkt kritisk till den svenska gränskontrollen i Hyllie.
Han tar avstånd från den danska regeringens gränskontroll på facebook.
– Danmark vill alltså kopiera svenska regeringens ineffektiva symbolpolitik och införa gränskontroller mot Sverige. Än en gång offras Öresundsregionen och seriösa lösningar på populismens altare, skriver han.
Niclas Nilsson regionråd för Sverigedemokraterna förstår danskarnas åtgärd:
– Jag har full förståelse för att danskarna inför gränskontroller samtidigt som det är pinsamt för Sverige och svenskarna. Orsaken är den mycket oansvariga flyktinginvandringspolitiken, som övriga partier driver och fortsätter att driva, skriver han på facebook.

Den danska förklaringen till gränskontroller är det ökade hotet från svensk organiserad brottslighet, som legat bakom både sprängningar och mord i Köpenhamn i år.
Den danska regeringen presenterar ett ”sikkerhedspakke” som innehåller en stor utbyggnad av kameraövervakningen i Danmark, straffskärpningar och gränskontroller av resenärer från Sverige.
– Den organiserade brottsligheten från Sverige är central här. Vi har sett en oroande utveckling i Sverige med sprängningar och ökat våld. Vi har haft koll på detta och beslutat oss för att stärka gränsskyddet mot Sverige säger Nick Hækkerup.

Gränskontrollen av svenskar som ska resa till Danmark kommer att utföras punktvis från den 12 november. Fokus ligger på de organiserade kriminella, inte vanliga människor som korsar gränsen. Alla resande ska inte kontrolleras.
Svenskar misstänks vara inblandade i den senaste tidens sprängdåd, mord och gängvåld i Danmark.
Den danska regeringen betonar att detta inte får bli vardag i Danmark.
Den danska polisen ska upprätta ett nytt center som ska bekämpa gränsöverskridande brottslighet i Öresundsregionen.
Danska regeringen föreslår en stor ökning av kameraövervakningen i form av 300 nya kameror, som polisen ska kunna sätta upp på eget initiativ överallt i Danmark utan att begära tillstånd.

Dagens fråga

Klarade du din uppkörning på första försöket?

Loading ... Loading ...