Hilma Åkesson har ritat Halloween.

Min teckning

Vi fortsätter på temat Halloween. Hilma Åkesson 8 år från Ravnahalla i Finja har ritat denna teckning där både en häxa, två katter, några spöken och ett par spindlar sprider bus. Som tack skickar vi boken Gösta & Mona av Mia André, Martin Widmark och Stina Wirsén.