Immeln ligger blank och redo för Göingedagarnas kanotpaddlare.

Giftalger kan bekämpas

osby/östra göinge Den 4 december redovisas två års arbete med vattenkvaliteten i Immeln. Då ges också tips på åtgärder mot giftalgerna. Höga halter toxiska ämnen finns fortfarande i vattnet.

– I somras uppmättes höga halter toxiska ämnen, inte lika höga som 2012 men inte långt därifrån. Vi tror oss veta orsakerna, tack vare kineserna som forskat på det här, och de kommer vi redovisa på mötet, säger Agne Andersson, miljöstrateg och kommunekolog på Osby kommun.

Han och algspecialisten Helene Annadotter kommer på informationsmötet på konferenshotellet i Breanäs att presentera vad som kommit fram under de två år som projektet Hola Lake Immeln pågått.
– Vi tänker redovisa resultatet av vårt arbete, föreslå åtgärder och höra med ortsbefolkningen om hur de upplever situationen nu, säger Agne Andersson. Har situationen blivit bättre eller sämre? Hur oroliga är de? säger Agne Andersson.
Det har nu gått sju år sedan upptäckten av giftalger i Immeln 2012.
Mycket har hänt sedan dess.
– Vi vet mer idag om orsaker och samband om vad som händer i sjön. Forskning, provtagningar, seminarier och laboratorieförsök har varvats med flera praktiska åtgärder i Ekeshultsån, säger Agne Andersson.

Det internationella Leaderprojektet Hola Lake Immeln startade 2017.
Samband mellan det bruna vattnet och algblomningar har undersökts.
Genom ett kunskapsutbyte med finska forskare, som arbetat med vattenkvalitet, har kunskapen ökat.
– 36 provpunkter i Ekeshultsån och i sjön har gett oss bra data som vi kommer att presentera och vi försöker ge ortsbefolkningen svar på sina frågor. Vi ger även tips på åtgärder för restaurering med hänsyn till rekreation, turism, fiskevård och biologisk mångfald.
– Samtidigt vi vill höra hur folk som rör sig runt och på sjön upplever situationen, säger Agne Andersson.
Alla intresserade är inbjuda till mötet i Breanäs klockan 19.00 på onsdag den 4 december.

Dagens fråga

Tittar du på julkalendern i SVT?

Loading ... Loading ...