SD säger nej till vårdval inom BUP

Skåne Alliansen föreslår att privata aktörer ska få etablera sig inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Skåne.
Men SD säger nej och därmed blir det inget av.

Förslaget, som ska beslutas i hälso- och sjukvårdsnämnden på torsdag, möter protester inom professionen. 34 psykologer skriver till politikerna att vårdval i BUP står i kontrast till hälso- och sjukvårdslagen om vård på lika villkor, att privata aktörer bara etablerar sig i tätbefolkade områden, som minskar tillgängligheten i glesbygd. ” Jämlik och god vård ska inte offras för politiska ideal” skriver psykologerna och avfärdar den marknadslogik, som, enligt dem, är en stor del av orsaken till de problem som psykiatrin har i dag.

Vid beredningen av förslaget nyligen i nämnden fanns ingen majoritet för att genomföra vårdval fullt ut inom BUP.
Nu återkommer alliansen med ett annat förslag som ger patienter, som gått igenom en bedömning och utifrån den besked om var man ska gå vidare i vården ges möjlighet till val av vårdgivare.
– Gör man inget aktivt val så går man automatiskt vidare i regionens egen vård. Om patienten vill så kan de välja vårdgivare, förklarar regionrådet Gilbert Tribo (L) som också är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi är medvetna om de långa köerna till BUP, men tror inte att vårdval är lösningen på tillgängligheten, säger regionrådet Niclas Nilsson (SD).
Vårdval inom en sådan verksamhet som BUP kräver stor samordning mellan flertalet olika aktörer och riskerar att försvåra samverkan och splittra organisationen. Det finns också en risk att jourlinjerna påverkas negativt, menar SD.
– Vårdval innebär problem med jämlik vård och tillgänglighet, säger Niclas Nilsson.

Dagens fråga

Åt du semla under fettisdagen?

Loading ... Loading ...