Viltstängsel efterlyses på väg 19 vid Hanaskog. ARKIVBILD

”Viltstängsel borde vara en självklarhet”

HANASKOG/BÖSSEBACKEN Stora grupper av vildsvin håller till i vägkanterna av väg 19 genom Hanaskog.
– Det är förmodligen vägsaltet som lockar, säger Frenne Lindell, viltvårdare på Hanaskogs gård och efterlyser ett viltstängsel längs sträckan.

Något viltstängsel är dock inte planerat när det gäller ombyggnaden av väg 19 genom Hanaskog.

Enligt planbeskrivningen ska faunastängsel sättas upp på hela vägsträckan med undantag förbi Bjärlöv och Hanaskog.
– Ja, det kommer bli faunastängsel längs med hela sträckan mellan Bjärlöv och Broby förutom genom samhällena Knislinge och Hanaskog, säger Katarina Wildt Persson, projektledare, Trafikverket.

– Ett omtag gjordes i projektet för att lägga till faunastängsel efter många synpunkter från berörda sakägare under den första granskningen av vägplanen.
– När omtaget gjordes bedömde Trafikverket att gå vidare med en vägplan utan faunastängsel genom Knislinge och Hanaskog. Att vi inte sätter faunastängsel i samhällena i detta projekt, förhindrar inte att ett annat projekt kan sätta det i framtiden.

Det här tycker Frenne Lindell är en märklig ordning.
– Det borde vara självklart med viltstängsel genom Hanaskog. Här är otroligt mycket vilt. Inte bara vildsvin utan också hjort och rådjur.
Sedan några veckor tillbaka har många vildsvin bökat längs vägkanterna på just väg 19.
– Nu är det antagligen vägsaltet som får dem att gå intill vägen, men även under andra tider på året finns där gott om grisar, konstaterar Lindell.

Tiden för att komma in med synpunkter på vägplanen gällande ombyggnationen av Bjärlöv – Broby gick har nyligen gått ut.
Kommunalrådet Patric Åberg (M) har gett sitt bifall till planeringen av faunastängslen längs med den 16 kilometer långa sträckan Bjärlöv-Broby.

Men också han har reagerat mycket negativt på beskedet att det inte kommer att bli något stängsel genom Hanaskog.
Orsaken är att Kviinge backe är en lövskogsklädd höjd som ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården.

Åberg har ställt sig frågan om träd verkligen är viktigare än människor. Det finns nämligen gott om vildsvin på den sträckan, konstaterar även han.
– Djur borde hållas borta från vägarna med stängsel, säger Patrik Åberg.
Och Frenne Lindell håller med.

Trafikverket svarar att ”det har varit en förutsättning under hela projektets gång att vi inte kan göra något intrång i Kviinge backe”.

Dagens fråga

Hoppas du att kylan nu kommit för att stanna?

Loading ... Loading ...