Miljarder gräshoppor invaderar östra Afrika. Foto: TT

Risk för svältkatastrof

Redan i Bibeln var gräshoppor ett hot, en av Egyptens tio plågor i Andra Moseboken. Det som pågår i östra Afrika nu är något liknande, där miljardtals gräshoppor rensar östra Afrika på grödor. Somalia har utlyst nationellt nödläge och försöker bekämpa de fingerlånga skadedjuren så gott det går. De är ett akut hot mot matförsörjningen för miljontals människor.
Torkan i regionen förra året följdes av den regnigaste perioden på fyrtio år, med cykloner och översvämningar. Extremvädret orsakas av klimatförändringarna och östra Afrika har alltid varit extra känsligt för olika väderfenomen. Den enorma nederbörden har skapat goda förutsättningar för gräshopporna att föröka sig. Egentligen lever de inte i flockar, men vädret stressar dem och gör att de klumpar ihop sig i stora svärmar. Eftersom människan orsakar klimatförändringarna är det också människan som får stå ansvarig för djurens och insekternas förändrade beteenden.
Bekämpningen sker med pesticider, alltså giftiga bekämpningsmedel, som sprids från mindre flygplan. Att vissa områden är ockuperade av terrorgruppen al-Shabaab gör att det inte går att bespruta där.
Forskning pågår för att hitta miljövänliga metoder, men uppenbarligen är läget så akut att pesticider måste användas. Vilket i sin tur kan få andra konsekvenser. Att spruta gift i den omfattningen på mark där det odlas mat är sällan en bra idé. Man kan också fundera över hur man tar hand om bergen av döda gräshoppor efter besprutningen.
När gräshopporna äter upp alla grödor får korna ingen mat och kan därmed inte ge mjölk eller kött. I förlängningen är risken för en svältkatastrof uppenbar. Eftersom gräshoppsinvasioner uppenbarligen sker då och då måste forskare och politiker intensifiera arbetet med att hitta miljövänliga lösningar på problemet. Risken är att Afrika med sina problem i vanlig ordning prioriteras ner. Gräshopporna kommer möjligen inte till västvärlden, men följderna kommer att drabba oss ändå.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...