Annons
Innehåll från Patientnämnden Skåne

Patientnämnden Skåne finns tillgängliga för att lyssna på patienterna

Nästan 6 000 klagomål eller synpunkter på den skånska vården kommer in årligen till Patientnämnden Skåne. Många av patienterna eller närstående väljer att ringa till någon av handläggarna för att berätta om sina upplevelser men de digitala kontaktvägarna blir alltmer populära.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

Klockan är bara ett par minuter över nio när första samtalet kommer. Madelene sitter med ärendehanteringssystemet framför sig på datorskärmen och lyssnar på vad patienten som ringt berättar om sina upplevelser av vården. Hon och kollegerna finns tillgängliga för samtal varje vardag.

Vad Patientnämnden Skåne gör och inte gör

Patientnämnden Skånes handläggare tar emot synpunkter på den vård som Region Skåne ger eller som sker på uppdrag av Region Skåne samt viss tandvård. Även den kommunala hälso- och sjukvården omfattas av uppdraget.

När synpunkten registrerats och eventuell kontakt har tagits med vårdgivaren som klagomålet avser avslutas ärendet. Därefter återrapporteras synpunkten avidentifierad till vården med syftet att bidra till kvalitetsutveckling och lärande.

”Att klaga direkt hos vårdgivaren eller hos oss går lika bra”

– Patientnämnden Skåne utreder inget och avgör därmed inte om vården gjort rätt eller fel i enskilda ärenden. Vi är heller ingen instans man överklagar till. Att klaga direkt hos vårdgivaren eller hos oss går lika bra, säger Jonas Duveborn som är förvaltningschef på Patientnämnden Skåne.

Han berättar att politikerna i patientnämnden, som är kopplad till förvaltningen, tar del av statistik över inkomna synpunkter och uppmärksammas på inkomna synpunkter som är av särskilt intresse. Förvaltningen gör också analyser av inkomna synpunkter på uppdrag av den politiska nämnden.

Synpunkter via telefon och 1177.se

Patienten som ringt till Madelene berättar innan de avslutar samtalet att anledningen till att hon ringt är att hon inte vill att någon annan ska behöva uppleva samma sak som hon har upplevt. Det är en vanlig drivkraft hos de som kontaktar Patientnämnden Skåne med sina synpunkter.

Fortfarande är det flest patienter eller närstående som väljer att ringa men e-tjänsten på 1177.se för att lämna klagomål eller synpunkter används allt mer.

Patientnämnden Skåne

• På förvaltningen Patientnämnden Skåne arbetar 14 handläggare med att ta emot synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvård som utförs av eller på uppdrag av Region Skåne, kommunal hälso- och sjukvård samt viss tandvård.

• Nämnden som är kopplad till förvaltningen, patientnämnden, har åtta platser för en ledamot från respektive parti som finns representerat i regionfullmäktige.

• Patientnämndens telefontid är vardagar 9–12, 0770- 11 00 10. Genom att logga in på 1177.se kan patienter eller närstående också lämna in klagomål skriftligen.

• Patientnämnden Skånes senaste analys heter ”Welcome to Sweden” och handlar om inkomna synpunkter på bemötande utifrån diskrimineringsgrunderna.

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se